Lärande, identitet och kommunikation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PE703

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar interaktionella perspektiv på lärande och identitet. Du skaffar dig fördjupade kunskaper om teoretiska perspektiv, främst samtalsanalys, etnometodologi och sociokulturell teori, som betraktar lärande, undervisning och identitetskonstruktion som sociala, kulturella och interaktionella fenomen. Vidare blir du förtrogen med hur empiriska studier bedrivs inom detta område.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin