Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE122

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen ger också deltagarna utrymme att reflektera kring egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen ges tisdagar kl. 17.15–19.15/19.45. Höstens kurs startar tisdagen den 29 augusti 2023. Vårens kurs startar tisdagen den 16 januari 2024. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin