Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE122

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen ger också deltagarna utrymme att reflektera kring egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att du har tillgång till dator internetanslutning, samt webbkamera och headset. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen ges tisdagar kl. 17.15-19.15/19.45 med start första veckan på terminen. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin