Nordiska språk A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS228

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Fyra språk, en kurs. I den här kursen lär du dig mer om det svenska språket och de andra nordiska språken. Du får fördjupade kunskaper i svensk grammatik, svenska språkets utveckling och hur olika faktorer som t.ex. geografi och sociala grupper påverkar språklig variation. Du får också grundläggande kunskaper i modern isländska, norska och danska. Kursen ger dig en inblick i hur de nordiska språken hänger ihop. Kursen behandlar de nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen, både i ett modernt och historiskt perspektiv. Denna kurs passar dig som är intresserad av de nordiska språken och dig som tänker dig en karriär i hela Norden.

Kursen består av följande delkurser:

Isländska - en kurs om det isländska språket, som är både ålderdomligt och modernt på samma gång. Tack vare Islands geografiska isolering har språket bevarats och är än idag mycket likt det språk som talades i norden för tusen år sedan och ger oss därför en glimt också om hur det svenska språket har sett ut. En grundkurs i isländska där du lär dig att läsa och skriva isländska. Du får träna på uttal och lyssning och du får grundläggande kunskaper om isländsk grammatik och ordförråd. Du lär dig också om isländska språket i förhållande till de andra nordiska språken och särskilt svenskan.

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik som handlar om ordbildning och ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas.

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar.

Danska och norska - en grundkurs om svenskans närmaste släktingar, danskan och norskan. Du får inblick i den historiska bakgrunden till att danska och norska i dag är som de är och du lär dig om den aktuella språksituationen i Danmark och Norge. Du tränar på läsning genom att läsa skönlitterära texter på båda språken och du tränar på hörförståelse genom att lyssna till lärarna som undervisar på danska och norska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin