Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Studieplan, FPM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FPM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 24 februari 2017
Diarienummer
2016/376

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valbara kurser omfattande totalt 15 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin