Masterprogram i materialteknik

120 hp

Studieplan, TMT2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMT2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Period 1

Period 2

1TE015 och 1TE016 kan läsas i årskurs 2.

Termin 2

Period 3

Period 4

1TM114 Brottmekanik ges i mån av resurser

Termin 3

Period 1

1TM133 Experimentella metoder inom materialmekanik ges i mån av resurser

Period 2

1TM136 Datorbaserad materialmekanik II ges i mån av resurser

Termin 4

Preliminär studieplan 2023‐2024

TERMIN 3

Period 1

Avancerad materialanalys, 5 högskolepoäng (1TE074)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kemi A1F, Materialteknik A1F

Experimentella metoder inom materialmekanik, 5 högskolepoäng (1TM133)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Material i energisystem II, 5 högskolepoäng (1TE071) 

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kemi A1F, Materialteknik A1F

Kemisk energilagring, 5 högskolepoäng (1KB269)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

Material och hållbar utveckling, 5 högskolepoäng (1TM115)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Försöksplanering, datahantering och statistisk analys för materialvetare, 5 högskolepoäng (1KB570) 

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialteknik A1N

1TM133 Experimentella metoder inom materialmekanik ges i mån av resurser.

Period 2

Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10 högskolepoäng (1TE072) 

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

Projektkurs i nanoteknologi och funktionella material, 10 högskolepoäng (1TM134)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Projektkurs i material för medicinska tillämpningar, 10 högskolepoäng (1TM135)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Ytbeläggningar för energitillämpningar, 10 högskolepoäng (1TE073)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

Nanomaterial för energi‐ och miljötillämpningar, 5 högskolepoäng (1TM548)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1N, Materialteknik A1N

Datorbaserad materialmekanik II, 5 högskolepoäng (1TM136)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Öppen fördjupningskurs i materialteknik, 5 högskolepoäng (1TM137)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Projektkurs i fasta tillståndets fysik, 10 högskolepoäng (1TM004)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

1TM136 Datorbaserad materialmekanik II ges i mån av resurser. 

TERMIN 4

Examensarbete i materialteknik, 30 högskolepoäng (1TM131)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin