Klimatledarskap - makt, politik och kultur 2020/2021 (15 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-69511 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Ledarskap i klimatfrågan nämns ofta i både nyhetsmedia och av politiker själva, men vad innebär egentligen detta? Vilken slags kunskap och vilka färdigheter kommer framtida klimatledare behöva lära sig? Vilka politiska, kulturella och psykologiska resurser saknas i nuvarande initiativ?

Den här kursen diskuterar grunderna för ett effektivt och fungerande klimatledarskap ur ett globalt perspektiv. Utifrån en analys av hur klimatet har ändrats under planetens långa geologiska historia och hur det har spelat en central roll i biosfärens liv, undersöker kursen hur dessa förändringar har påverkat olika samhällen och hur dessa samhällen har reagerat. Sen diskuteras de samhälleliga och kulturella orsakerna till dagens klimatförändring, med fokus på hur fossila bränslen har omvandlat moderna samhällen och kulturer. Med den kunskap som förvärvats under de första två delarna av kursen och ett antal kritiska perspektiv inom politik, makt och filosofi granskas ett möjligt ramverk för ett fungerande klimatledarskap.

Den sista delen av kursen syftar att till tillämpa det ramverk som arbetats fram genom fallbaserade workshops utifrån ett antal framtida scenarier på en global och lokal nivå, med olika strategier för minskade utsläpp och klimatanpassning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08

Studievägledare

E-post: susdev@geo.uu.se

Telefon: 018-471 71 54