Hållbar hantering av naturresurser - Masterprogram i geovetenskap 2020/2021

Bild för Hållbar hantering av naturresurser - Masterprogram i geovetenskap 2020/2021
Anmälan

Vill du göra skillnad för miljön och hur vi använder malmresurser? På inriktningen hållbar hantering av naturresurser på masterprogrammet i geovetenskap kan du studera och forska samt undersöka möjligheten att starta ditt eget företag. I hållbar hantering av naturresurser får du tillsammans med aktuella initiativ inom industrin möjlighet att skapa hållbara förändringar för jordens resurser.

"The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative 'learning‐by‐doing' curricula, international mobility and outreach."

"SINReM is also recognised as an Erasmus Mundus Joint Master's Degree and offering high quality education integrated with mobility between three high-class academic institutions; Uppsala University, Gent University and Bergakademie Freiberg University of Technology."

Om programmet

Inriktningen hållbar hantering av naturresurser på masterprogrammet i geovetenskap - SINReM (Sustainable and Innovative Natural Resource Management) - är ett samarbete mellan tre utmärkta europeiska universitet som deltar i EIT RawMaterials - ett samarbete med 115 parter från industri och universitet, från 22 olika länder, med syfte att skapa innovativa lösningar för framtiden.

Inriktningen SINReM fokuserar på mineralresursers livscykel. Inom SINReM studerar du metoder för prospektering, råvaruutvinning, tillverkningsprocessers och användning samt återvinning och avfallshantering utifrån ur ett livscykelperspektiv för att minska den totala miljöpåverkan

Under utbildningen kommer du att

  • studera hela råvarans värdekedja och tillhörande cirkulär ekonomi
  • innovativt utforska och bearbeta nya resurser
  • lära dig om hållbar användning av resurser i produkter och produktionsprocesser.
SINReM är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland, och har en stark koppling till företag inom råmaterialbranschen. SINReM är en del av ett stort europeisk projekt inom råmaterial och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), och som ett led i detta ska utbildningen uppmuntra kreativitet, innovation och entreprenörskap. Läs mer om programmet på SINReM:s webbplats.

Relaterade program
Hållbar utveckling
Geofysik
Industriell ledning och innovation
Tillämpad bioteknik
Bio- och nanomaterial

Examen

Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosäten som ger utbildningen: naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde från Uppsala universitet, Universiteit Gent (Belgien) och TU Bergakademie Freiberg (Tyskland).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första året ges övergripande perspektiv över naturresursers livscykel. Programmet ges höstterminen vid Universiteit Gent, vinterskolan vid TU Bergakademie Freiberg, vårterminen vid Uppsala universitet samt sommarskolan vid TU Bergakademie Freiberg.

Under andra året väljer du en inriktning för att fördjupa dina kunskaper:

  • malmprospektering och utvinningsanalys hos Uppsala universitet
  • hållbara processer vid TU Bergakademie Freiberg
  • hållbar återvinning eller hållbara material hos Universiteit Gent
Träning i entreprenörskaps färdigheter börjar tidigt och följs genom vinter- och sommarskolan, samt kurser i innovationsledning och entreprenörskap. Praktik och examensarbete finns hos industri.

Under andra året kommer ni även att, i mindre grupper, producera en affärsplan för ett råmaterialproblem.

Kurser inom programmet

Se studieplanen for kurser inom inriktningen.
Se kurser från alla partneruniversitet.

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Starta eget
Masterprogrammet i geovetenskap - SINReM - förbereder dig med kunskaper för att kunna starta ditt eget företag. Redan från början av programmet kommer du möta företags grundare från råvarusektorn och ha chans att ställa frågor. Under din andra termin kommer du få nödvändig kunskap och färdighet för innovationshantering och immateriella rättigheter, samt några verktyg för entreprenörskap.

Du har chansen att gå till en industripartner för praktik och praktiskt erfarenhet, eller för att utveckla din magisteruppsats.

Arbeta inom industrin
Naturligtvis förbereder utbildningen dig även för att bli resursingenjör inom forskningsavdelningar, eller tekniska avdelningar på företag världen runt. Utbildningen är upplagd för att passa såväl en eventuell forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär som för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ansökan till Masterprogram i geovetenskap, inriktning Hållbar hantering av naturresurser (SINReM) görs via Universiteit Gent. Sista anmälningsdag för icke EU-medborgare är 29 februari 2020 och för EU-medborgare 1 juni 2020. Se Universiteit Gents webbplats för detaljerad information.

Hållbar hantering av naturresurser

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Gent, Uppsala, Freiberg

Sista anmälningsdatum: 2020-02-29

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp inom teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 10 hp kemi och 15 hp matematik eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska. För mer information se anmälan vid Universiteit Gent.

Urval: Se https://sinrem.eu/admission-applying/ för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare eller programansvarig Abigail Barker

studievagledare@geo.uu.se; abigail.barker@geo.uu.se

018-471 25 07 (studievägledare), 018-471 25 52 (Abigail Barker)

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.