Internationellt företagande - Masterprogram i företagande och ledning

Läsåret 2023/2024

Bild för Internationellt företagande - Masterprogram i företagande och ledning 2023/2024
Anmälan

Inriktningen internationellt företagande, inom masterprogrammet i företagande och ledning, ger dig förståelse för hur företag verkar, agerar och styrs på internationella marknader. Programmet förbereder dig för att möta den växande efterfrågan på den globala arbetsmarknaden i en mängd olika roller - oavsett om du väljer att arbeta för ett företag eller en organisation, bli en entreprenör eller fortsätta din akademiska karriär.

Om programmet

Vid masterprogrammet i företagande och ledning med inriktningen mot internationellt företagande kommer du att utveckla din förmåga att förstå och hantera företagets internationella verksamhet. Du kommer att bygga upp en grund inom forskning och teori för att därefter få praktisk erfarenhet för att förbereda dig för en global karriär. Programmet inkluderar:

 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet, och kombinerar tillämpade uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • valfri praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Erik Hjelm
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Identifierar mig som Uppsalaekonom! En kandidat i företagsekonomi från Uppsala Universitet och en kandidat i nationalekonomi från Stockholms Universitet sedan var valet enkelt och föll på MSc i internationellt företagande. Uppvuxen i Uppsala är jag så klart patriot och studentlivet i den här staden är bäst i Sverige men framför allt jag är väldigt intresserad av globalisering och företagsekonomi på internationell nivån.  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Domkyrkan, Uppsala högar, slottet, Fyrisån här finns mycket att se och tretton studentnationer att besöka. Det bästa är att kunna skaffa vänner med så många olika upplevelser och erfarenheter särskilt för mig som Uppsalabo; mina kursare kommer från hela Sverige och många andra länder.

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
Personligen har jag utlevt att kurserna har haft ett högre tempo, till skillnad från kandidatnivån. Jag har definitivt behövt börja med läsandet tidigt, separera innehållet till hanterbara bitar, och läsa lite varje dag. 

Berätta om studentlivet!
På mastersnivån är studentlivet minst lika roligt som för kandidater; för min del var det ännu roligare. Jag tog inte tillfället i akt när jag började studera på kandidatnivå (nollning och reccegasken). 2021 började Uppsalaekonomerna med en särskild inspark för mastersstudenter vilket gav mig möjligheten att äntligen få en riktig inspark. Vänner och händelser jag kommer ta med mig hela livet!    

Vad är ditt mål med utbildningen?
Möjligheten att ha världen som en global arbetsplats. Sedan är en av de häftigaste delarna med programmet att en större andel av studenter har utrikesbakgrund. Kul att knyta kontakter redan under utbildningen. Att inse att utbildningen ger möjlighet att kunna arbeta i en internationell atmosfär är min dröm. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Välj någonting du verkligen är intresserad av och tycker är roligt. Prioritera studier, det kan bli svårt att kombinera studierna med arbete eftersom att samtliga kurser utgår från heltidsstudier. Läs kurslitteraturen och gå på föreläsningarna som erbjuds, de finns av en anledning och självstudier är svårt.

 Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Enkelt! Min favoritplats är Uplands nations uteservering på sommarkvällar.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Finns bara ett svar: Skvalborg, Kvalborg, Valborg och Finalborg.

Var finns den bästa studieplatsen?
Ekonomikums bibliotek har en väldigt trevlig atmosfär som passar väl för att i lugn och ro läsa kurslitteratur.

Hösten 2021.

Upplägg

Inriktningen internationellt företagande ger dig fördjupade kunskaper i utmaningarna och möjligheterna i samband med internationalisering av företag. Du studerar frågor som rör styrning, strategi, ledning och hållbarhet i företag på internationella marknader, och lär dig förstå marknaden från både teoretiska och praktiska perspektiv. Ett särskilt fokus ges till det multinationella företaget.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap. Därefter läser du kurser som är specifika för din inriktning i internationellt företagande. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom internationellt företagande.

Kurser inom programmet

Termin 1

Strategi och samtidsfrågor, 15 hp

Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

Samtida ledarskapsutmaningar, 7,5 hp

Internationalisering av företag och dess verksamhet, 7,5 hp

Det multinationella företaget, 7,5 hp

Hållbart globalt företagande, 7,5 hp

Termin 3

Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar och seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Utbytesstudier inom företagsekonomi.

Utbytesstudier valfria kurser via Uppsala universitet.

Karriär

Internationalisering spelar en viktig roll i modern verksamhet och inriktningen internationellt företagande förbereder dig för en mängd olika roller - oavsett om du väljer att arbeta i en organisation, bli entreprenör eller fortsätta med en akademisk karriär. Inriktningen applicerar aktuell forskning om företags internationella verksamhet på praktiska utmaningar och möjligheter som företag möter på den globala arenan. Detta ger dig viktiga färdigheter för ledande positioner som chef eller affärsanalytiker både i Sverige och utomlands.

Vanliga arbetstitlar är konsult, analytiker, handläggare, projektledare och key account manager. Våra tidigare studenter på programmet arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • SAAB
 • BMW Financial Sercives
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • UniLever
 • LOréal
 • Sandvik

Läs vad våra tidigare studenter arbetar med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Internationellt företagande

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2111 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02