Marknadsföring - Masterprogram i företagande och ledning

Läsåret 2023/2024

Bild för Marknadsföring - Masterprogram i företagande och ledning 2023/2024
Anmälan

På inriktningen marknadsföring inom masterprogrammet i företagande och ledning lär du dig förstå och analysera olika typer av marknader. Utbildningen ger dig förståelse för vilka faktorer som påverkar interaktion mellan olika typer av aktörer på en marknad och olika perspektiv på produkt, tjänst och värdeskapande. Programmet förbereder dig för roller som till exempel kundansvarig, affärsutvecklare, analytiker, brand manager, konsult, entreprenör eller som forskare inom akademin.

Om programmet

Med en inriktning mot marknadsföring får du ett program som är utformat för att ge dig de analytiska färdigheter och det kritiska tänkande du behöver för att övervinna utmaningar på konsumentmarknader och industriella marknader - samt förstå marknadsföring från ett tjänsteperspektiv. Inriktningen bygger på klassisk teori och aktuell forskning inom området och du får stora möjligheter att omsätta teorin i praktiken. Du kommer att lära dig att presentera dina resultat och slutsatser på ett övertygande sätt.

Programmet innehåller:

 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet, och kombinerar praktiska uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • valfri praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Joel Samuelsson 
Från: Göteborg 

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan? 
Jag sökte mig till den här utbildningen för att bredda mina kunskaper inom ämnet marknadsföring, stärka mitt CV, samt att få se en ny stad. Innan jag började i Uppsala så läste jag nämligen en ekonomikandidat på Lunds universitet, och därefter ett år av fristående kurser inom andra ämnen som intresserar mig.  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
Det jag tycker har varit bäst med att plugga på Uppsala universitet har varit möjligheterna att få komma i kontakt med näringslivet. Vi har nämligen i vissa kurser haft projekt med stora företag som Unilever och L’Oréal, där vi fått applicera och använda våra teoretiska kunskaper på verkliga, praktiska case. Det märks att Uppsala har ett renommerat universitet med ett brett kontaktnät ute i arbetslivet.  

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)? 
Det som jag har tyckt varit mest utmanande har varit att på kort tid ta till sig an all den litteratur som krävdes i varje kurs. Lösningen var att man lärde sig strukturera sina studier, samt lära sig egna knep för hur man själv bäst skummar igenom flera artiklar på kort tid, och sen även tack vare gott samarbete med klasskompisar. Vi satt ofta och tillsammans sammanställde och gick igenom artiklar för att hjälpas åt att tolka och analysera. Detta gav oss också flera olika perspektiv och infallsvinklar på problemen.

Berätta om studentlivet! 
Jag är och har varit aktiv under alla mina terminer som student (både i Lund och i Uppsala) och det är eftersom jag tycker studentlivet är så otroligt kul och givande på så många sätt! Man får vara med och göra så himla mycket roliga grejer, man får vänner för livet, och man får med sig många nyttiga erfarenheter som inte går att lära sig vid en skolbänk. Jag tror därmed att det både förgyller studentlivet samt ger än fördelar när man ska ut i arbetslivet, så som i form av ett brett kontaktnät och praktiska erfarenheter.  

Vad är ditt mål med utbildningen? 
Mitt mål med den här utbildningen är att samla på mig ännu mera kunskap och erfarenhet inom företagande i allmänhet och marknadsföring i synnerhet. Något som förhoppningsvis kommer stärka min konkurrenskraft när jag ska börja söka jobb. Det är något som den tredje terminen definitivt har hjälpt till med, då jag fick möjligheten att göra ett väldigt givande internship. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen? 
Först och främst att Uppsala är en otroligt kul stad att plugga i! Det är en mysig stad med bra utbildning och ett kul studentliv! Men något man måste vara beredd på är att det är ett helt annat tempo på en masternivå. Med det sagt vill jag tipsa om att strukturera sina dagar för när man ska sitta och plugga och hur man ska fördela tiden mellan sina olika projekt. I många kurser så har man nämligen flera projekt parallellt, vilket då kräver god planering och strukturering. Gör man det rätt så får man både tid över att kunna njuta av studentlivet och kanske även jobba vid sidan av studierna.  

Tre snabba frågor 

Favoritplats i din studentstad?  
För en som kommer från västkusten så är Fyrisån det närmsta havsutsikt jag kommer.  

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
Valborgshelgen! 

Var finns den bästa studieplatsen? 
Det är absolut det mörka rummet på eko. Speciellt när brasan är tänd! Men många timmar har också spenderats inne i tystarummet på GT.  

Hösten 2021.

Upplägg

Som student på inriktningen marknadsföring kommer du genom fördjupade studier från både teoretiska och praktiska perspektiv få insikt i hur kunder använder information och fattar beslut. Du får lära dig hur företag interagerar med andra marknadsaktörer för att utveckla nya produkter och hur organisatoriska val påverkar kundrelationer.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap. Därefter läser du kurser som är specifika för din inriktning i marknadsföring. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom marknadsföringsområdet.

Kurser inom programmet

Termin 1

Strategi och samtidsfrågor, 15 hp

Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

Samtida ledarskapsutmaningar, 7,5 hp

Marknader och marknadsföring, 7,5 hp

Tjänstelogik i marknadsföring, 7,5 hp

Affärsrelationer på industriella marknader, 7,5 hp

Termin 3

Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar och seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Utbytesstudier inom företagsekonomi.

Utbytesstudier valfria kurser via Uppsala universitet.

Karriär

Inriktningen marknadsföring erbjuder både en solid teoretisk och praktisk tillämpbar bas inom marknadsföring vilket ger dig möjlighet att analysera och hantera nuvarande branschutmaningar. Du blir förberedd för ett antal roller efter examen. Programmet förbereder dig för marknadsföringsrelaterade arbetsuppgifter i yrkesroller som till exempel kundansvarig, affärsutvecklare, marknadsanalytiker/omvärldsanalytiker, affärsområdesansvarig, brand manager, marknadsföringskonsult, projektledare, entreprenör, eller som forskare inom akademin.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • SAAB
 • BMW Financial Sercives
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • UniLever
 • LOréal
 • Sandvik

Läs vad våra tidigare studenter arbetat med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Marknadsföring

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2113 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02