Masterprogram i speldesign

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i speldesign 2023/2024
Anmälan

Vill du utveckla en djupare förståelse för spel som ett kreativt och mångsidigt medium? Vill du veta mer om spelens sociala och kulturella effekter? Masterprogram i speldesign lägger tonvikten på den inverkan som spel har i samhället. Med teman som etisk speldesign, meningsskapande, representation, inkludering och social rättvisa, förbereds du för att kunna bli en kritiskt granskande, vital och välinformerad röst inom spelområdet.

Du kommer att studera vid Campus Gotland, som ligger i Visby.

Om programmet

Inom masterprogrammet i speldesign ligger tonvikten på att du som student ska lära dig aktiv spelkompetens för att kunna använda spelens kreativa och konceptuella potential på ett ansvarsfullt sätt. Med aktiv spelkompetens menar vi förmågan att hantera och förstå spel ur ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. ​Det innebär att du lär dig att analysera befintliga spel, designa nya spelupplevelser och få bättre förståelse för de sammanhang där spel skapas och spelas. Genom hela programmet kommer du att stärka och utveckla kunskaper om hur spel påverkar sina användare genom regler, teman, spelmekanik, berättande och genom den audiovisuella designen.

Som student inom Masterprogrammet i speldesign kommer du bland annat undersöka frågeställningar som:

  • Vad behöver man ta hänsyn till, för att ett spel ska kunna inspirera och utmana sina spelare?
  • Hur kan spel stimulera tankar och perspektiv och möjliggöra utforskning av mer djuplodande idéer och genomgripande upplevelser?
  • Vad är mörka designmönster?
  • Vilka möjligheter och vilket ansvar, har en speldesigner?
  • Hur kan specialister inom speldesign påverka synen på spel och bidra till förståelsen om hur spel inverkar på samhället?

Studentprofil

Som student behöver du inte ha tidigare erfarenhet av speldesign, spelutveckling eller programmering. Du kommer att stifta bekantskap med ett brett spektrum av teorier och kreativa metoder som hjälper till i utvecklingen av ditt eget perspektiv och förmågan att tänka holistiskt, brett och djupt. Vare sig du redan är eller planerar att bli journalist, lärare, konstnär, organisatör, aktivist, utställningskurator eller någon annan typ av kulturproducent, kommer du att kunna använda och implementera den aktiva spelkompetensen i dina framtida arbeten.

Studentgruppen som helhet brukar vara mycket varierad med nationaliteter från hela världen. Storleken brukar ligga på under 50 studenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med speldesign som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Carolina Bernárdez Martinez, från Mexiko, och Melika Haghikia, från Iran.

Hur valde du det här programmet?
Melika – Jag har älskat att spela spel sedan jag var barn, och min passion för spel fick mig att välja konst som studieområde vid ett universitet i Iran. Under de senaste 10 åren har jag arbetat med olika företag inom spel- och animationsbranschen, men jag kände att det var nödvändigt att uppdatera mina kunskaper.

Carolina - Sverige har blivit en så viktig plats i videospelsindustrin, så det kändes helt rätt att välja landet, och just det här universitet, för att fortsätta mina studier.

Hur är det att vara en internationell student?
Carolina - Att komma till Sverige var en intressant upplevelse på grund av kulturchocken. Men så fort jag började träffa folk och få vänner upptäckte jag att människorna är väldigt trevliga och välkomnande.

Melika - Som internationell student var jag rädd att jag inte skulle hänga med i arbetet på grund av språkbarriären, men efter att jag kom till Visby försvann min oro. Att studera utomlands är spännande, utmanande och äventyrligt på samma gång, men det kommer med vissa svårigheter.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
Melika - Personalen har varit stöttande. De svarar på alla dina frågor oavsett hur fåniga du tycker att de är. De ser till att du förstår ämnena och inriktningarna. Professorerna är välmeriterade och engagerade och entusiastiska. Dessutom finns det massor av aktiviteter att ta del av på campus.

Carolina - Jag måste säga folket. Att flytta från Mexiko var en överväldigande upplevelse till en början, men dem hjälpte mig att känna mig bekväm när jag hade hemlängtan. Vad gäller själva studierna så har de varit superintressanta hittills.

Kommer du ihåg ert första intryck av Visby? Berätta!
Carolina - Jag kommer från en stor, bullrig stad. Visby är motsatsen till vad jag växte upp med! När jag kom från flygplatsen minns jag att jag såg alla skogsområden och tänkte på hur fantastiskt det såg ut. Det tog definitivt lite tid att vänja sig vid.

Melika - Mitt första intryck var den öppna himlen. Mitt största problem med storstäder som Teheran, där jag växte upp, är att du inte kan se himlen eftersom föroreningar och höga byggnader döljer den. För mig representerar Visby skönhet och frihet.

Vilka är tre saker på schemat den här veckan?
Melika - Planering för GGC 2023 (Gotland Game Conference), öva svenska, umgås med vänner och spela.

Carolina – Jag brukar ha lektioner på morgonen och sedan gillar jag att klättra och bada på eftermiddagarna. Jag pluggar på kvällarna. På helgerna brukar jag träffa vänner för att se en film eller spela spel.

Hösten 2022.

Upplägg

Masterprogrammet i speldesign omfattar två års heltidsstudier. Terminerna ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå. Efter ett års studier är det möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng genom att välja att skriva ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Samläsning sker med studenter på det ettåriga magisterprogrammet.

Under den första terminen läser du en introduktionskurs som ger dig en genomgång av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom speldesign och spelstudier, med betoning på aktiv, kritiskt granskande, spelkompetens i skärningspunkten mellan spel och samhälle. I kurserna Speldesignstudio och Spel och samhälle som läses parallellt i slutet av termin 1, kommer du dels att fördjupa dig i olika konceptuella sätt att använda speldesign, dels gå närmare in på praxis och sammanhang för speldesign.

Termin två inleds med två kurser som också läses parallellt. Kursen Kritiskt skapande tar sin utgångspunkt i teorier som sedan varvas med praktiska övningar. Det centrala temat i den här kursen rör frågan om på vilka sätt spelmediet genomsyrar stora delar av samhället. I kursen Avancerade metoder för speldesignforskning får du möjlighet att utveckla de frågeställningar som intresserar dig personligen i ett forsknings- eller designprojekt och du kan redan nu börja skriva på ditt kommande examensarbete (termin 4). Under senare delen av termin två läser du kursen Spelforskningsprototyper och speltestning. I den här kursen får du tid att fördjupa ditt arbete med ett designprojekt, för att modulera och designa den upplevelse som du vill att spelaren ska erfara. Du kommer också att lära dig att testa ditt spel för att förstå om det fungerar som tänkt och hur spelet kan upplevas av spelarna.

Under termin tre får du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina personliga intressen genom valbara kurser. Du kan även välja att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Examensarbetet pågår under hela termin 4. Det ska vara baserat på teoretisk forskning och ha en tydlig frågeställning. Projektet bör genomföras på ett metodiskt, noggrant och etiskt sätt. Vi ser gärna uppsatsämnen som utgår från praktiskt arbete och institutionen har viss utrustning och resurser som studenterna kan få tillgång till under projektarbetet.

Kurser inom programmet

​Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består huvudsakligen av seminarier, föreläsningar, praktiska speldesignworkshops, projektarbeten (både i grupp och individuellt) och särskilda tillfällen för granskning av studenternas genomförda designarbeten, med konstruktiv kritik från lärare och studiekamrater. Nya koncept och teorier introduceras genom föreläsningar och tillämpas sedan i det praktiska arbetet. Som student förväntas du ta initiativ och arbeta självständigt för att finslipa dina designförmågor och utveckla din identitet och röst som kreatör och speldesignforskare. Du kommer att uppmanas att bekanta dig med en rad relevanta teorier och metoder. Du får sedan formulera din nyvunna kunskap i skriftliga och muntliga rapporter.

Programmet undervisas helt på engelska och utbildningen ges på Campus Gotland i Visby. Eftersom programmet även utlyses internationellt kommer du att studera tillsammans med andra studenter från hela världen.

Studera utomlands

Utlandstudier görs bäst under termin tre och du kan söka dig till de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier.

Karriär

Med hjälp av utbildningens unika sätt att väva samman teori och praktik strävar vi efter att skapa en balans som öppnar olika karriärvägar för våra studenter. Studenter med en spelutvecklingsbakgrund kan till exempel gå vidare inom spelbranschen, eller ta steget in i en akademisk bana. Men därutöver kan teoretiskt och praktiskt kunnande från utbildningen också med fördel användas inom andra områden och yrken som kräver färdigheter inom ledarskap, problemlösning och effektiv, övertygande kommunikation.

Denna examen är bäst lämpad för dig som använder den som ett komplement till redan befintliga kompetenser eller ett etablerat yrke där en fördjupad, analytisk och granskande aktiv spelkompetens är av särskild relevans.

Efter examen från masterprogrammet i speldesign kan du utnyttja fördelarna med spel och lek för att kommunicera idéer, delta i ytterligare studier på forskarutbildningsnivå eller forma det offentliga samtalet kring detta medium. Detta ger våra alumner möjlighet att agera konsulter för spelindustrin samt att bidra till en välinformerad offentlig diskussion och en konstruktiv och kompetent användning av spel som kulturellt medium.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) och 1-5 digitala arbetsprover på antagning.se.

Det personliga brevet ska innehålla en redogörelse för den sökandes konstnärliga och/eller akademiska mål och skäl för att söka till programmet. Sökande uppmuntras att i sin redogörelse uttrycka sig specifikt, levande och fokuserat och att beakta programbeskrivningen samt att koppla sitt eget kreativa arbete och/eller bakgrund till programmets upplägg.

Arbetsproverna ska utgöras av högst fem (5) digitala prototyper eller spel som visar den sökandens bredd och djup i arbetet från fältet. Inkludera nedladdningslänkar, installations- och spelinstruktioner. Exempel på arbetsprover:

  • Brädspel eller fysiskt spel. Inkludera detaljerad dokumentation inklusive video och fotografier av spel samt regler.
  • Speldesigndokument.
  • Föreställning eller evenemang. Inkludera dokumentation av projektet med video, fotografier och manus.
  • Skriftliga arbeten som till exempel en vetenskaplig artikel, uppsats eller kreativt skrivande.
  • Kreativ produktion inom ett professionellt område (animering, video, film, applikationer, grafisk design och så vidare.).

Masterprogram i speldesign

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5380 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier, ett personligt brev samt en digital portfölj med 1-5 arbetsprover.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning eller registrering, kontakta gärna Studentservice Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING                                                                                                                                                                                          Om du är antagen och har tackat JA (på Antagning.se) till en plats på ett av våra program i Speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du först av allt aktivera ett studentkonto. Följ instruktionerna på uu.se: Studentsida och glöm inte bort att registrera dig på de inledande kurserna! Registreringsperioden är öppen från den 27 juli t.o.m. 24 augusti 2023.

Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

ANTAGEN MED VILLKOR

Är du "Antagen med villkor" till programmet behöver du kontakta Institutionen för speldesign, gamedesign@speldesign.uu.se och visa dina betyg eller ett intyg på att du uppfyller behörighetskraven, innan terminen startar.

RESERVER

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post (studentservice-cg@uu.se),  tidigast från den 21 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN

Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02