Studieplan för Masterprogram i materialteknik

Master's Programme in Materials Engineering

Termin 1

Period 1

Period 2

1TE015 och 1TE016 kan läsas i årskurs 2.

Termin 2

Period 3

1TM114 Brottmekanik ges i mån av resurser.

Period 4

Termin 3

Period 1

1TM133 Experimentella metoder inom mekanik ges i mån av resurser.

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)