Socialt arbete

Inom den vetenskapliga disciplinen Socialt arbete, studeras socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Socialt arbete kan på så sätt förklara hur människors välfärd kan främjas under hela livsloppet och hur olika insatser kan identifieras och utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Av särskilt intresse är att studera och förklara dels hur sociala problem kan förebyggas, dels hur möjligheter till social förändring kan skapas hos såväl utsatta individer och grupper som på en mer strukturell nivå.

Socialt arbete kan ses som ett tvärvetenskapligt ämne som har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Den specifika kunskap som ingår i socialt arbete, har utvecklats såväl genom sin historiska bakgrund som genom internationella influenser.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin