Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AB902

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna standardarabiskan och dess litteratur, samt grundläggande förmåga att använda grammatiska begrepp på ett arabiskt material, mot bakgrund av ett jämförande semitistiskt perspektiv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin