Lingvistik B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN212

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i ämnet lingvistik och några av dess delområden. Kursen består av två obligatoriska delkurser: Funktionell grammatik I, 7,5 hp och Semantik och pragmatik, 7,5 hp. Dessutom läses ytterligare två valfria delkurser om 7,5 hp.

Kursen ges på svenska men vissa delkurser kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin