Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Studieplan, FPM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FPM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 7 mars 2019
Diarienummer
MEDFARM 2019/386

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valbara kurser omfattande totalt 15 hp eller del av masterprojekt 15 hp (av 45 hp-projekt).

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller resterande del av 45 hp-projekt.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin