Masterprogram i geovetenskap – Geologi

120 hp

Studieplan, TGV2M, GEOL

Kod
TGV2M
Inriktningskod
GEOL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Eller:

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Examensarbete E i geovetenskap, 15 (av 45) högskolepoäng (1GV085) kan vid behov påbörjas i denna period. 

Period 2

Termin 4

1GV085 Examensarbete E i geovetenskap, 30 (av 45) högskolepoäng

1GV220 Examensarbete E i geovetenskap, 30 (av 60) högskolepoäng.

Övriga kurser (varierade perioder):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin