Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Bio- och nanomaterial (Bio and Nano Materials)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs, 15 hp

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

  • Senaste studieplan för inriktningen Bio- och nanomaterial (giltig från HT 2015)