Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AK300

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en fördjupningskurs där du själv i hög grad styr inriktningen på en vetenskapligt utformad kandidatuppsats. Under de inledande momenten står teori och metod i centrum, liksom problemformulering och vetenskapligt skrivande. Vetenskapsteori i ett större sammanhang, och metodfrågor som berör historia, konstvetenskap och arkeologi, utgör också en viktig del av innehållet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin