Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Studieplan, TKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Termin 1

Gemensam studieplan inriktning Campus och inriktning Distans

Period 1

Period 2

Termin 2

Gemensam studieplan inriktning Campus och inriktning Distans

Period 3

Period 4

Termin 3

Studieplan inriktning Campus

Period 1

Alternativa kurser

eller

Period 2

Alternativa kurser

eller

1TG295 ersätter 1TG268 Att leda förändring.

Studieplan inriktning Distans (preliminär år 22/23)

Period 1

Ledarskap och kultur, 5 högskolepoäng (1TG293)

Huvudområde(n) med fördjupning: G1F

Lean management, 5 högskolepoäng (1TG253)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Period 2

Förändringsledning, 5 högskolepoäng (1TG295)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)

Huvudområde(n) med fördjupning: G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Termin 4

VALBAR TERMIN inriktning Campus

Period 3

Period 4

VALBAR TERMIN inriktning Distans (preliminär år 22/23)

Period 3

Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng (2KU069)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Period 4

Ekonomisk globalisering, 7,5 högskolepoäng (2KU063)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Termin 5

VALBAR TERMIN inriktning Campus

Period 1

Period 2

VALBAR TERMIN inriktning Distans (preliminär år 23/24)

Period 1

Globalisering och utveckling, 7,5 högskolepoäng (2KU062)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Period 2

Geopolitik och internationella relationer, 7,5 högskolepoäng (2KU076)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Termin 6

Studieplan inriktning Campus

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

Studieplan inriktning Distans (preliminär år 23/24)

Period 3

Hållbar verksamhetsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG297)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, 5 högskolepoäng (1TG276)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Period 4

Examensarbete i industriell teknik, 15 högskolepoäng (1TG277)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin