Socionomprogrammet

210 hp

Studieplan, SOC1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SOC1Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 juni 2021
Diarienummer
SAMFAK 2019/40 Doss: 3:2:1

Denna studieplan är ny. Länkar till kursplanerna publiceras löpande.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Rätt och socialt arbete III 7.0 hp

Grundnivå

Rättsvetenskap :

Socialt arbete :

Obligatorisk

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

Under första halvan av terminen ges:

Under andra halvan av terminen ges:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin