Materialfysik - Masterprogram i fysik 2019/2020

Bild för Materialfysik - Masterprogram i fysik 2019/2020
Anmälan

Inom forskningsområdet materialfysik får du bland annat svar på frågor om hur det är möjligt att förutse materialens magnetiska, optoelektroniska eller katalytiska egenskaper och hur det är möjligt att modifiera material för att förbättra deras förmåga och prestanda i olika tillämpningar. Den breda materialforskningen som drivs vid Ångströmlaboratoriet kommer att erbjuda dig en bred kompetens inom materialvetenskap och möjligheter att delta i forskningsprojekt som ofta är tvärvetenskapliga.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 39 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Materians egenskaper bestäms ytterst av hur dess elektroner och atomkärnor rör sig. En grundläggande förståelse för den bakomliggande växelverkan är nödvändig när man vill designa framtidens material. Nya material ligger till grund för teknisk utveckling som är viktigt för samhället, och de används i allt från nanoelektronik och magnetism, till produktion och lagring av energi och miljövetenskap.

På masterprogrammet i materialfysik får du lära dig experimentella och teoretiska metoder för att studera, förstå och utveckla nya material. Du har möjlighet att välja bland ett flertal kurser för att sy ihop ditt eget program utifrån intresse och framtida karriärplaner. Du kan välja kurser som förbereder dig för forskarutbildning eller för en karriär inom näringslivet. Bland de valbara kurserna på programmet rekommenderas avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik.

Många av kurserna i materialfysik integrerar föreläsning med praktik och mindre forskningsprojekt som ger dig möjlighet att lära dig att använda avancerade och moderna experimentella tekniker för att analysera material på atomär längd- och tidsskala. Metoderna baseras bland annat på spektroskopi, mikroskopi och spridning, och experimenten utförs både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid storskaliga internationella anläggningar.

Projektkurserna passar bra för dig som är nyfiken på olika forskningsprojekt och forskningstekniker. Under din utbildning kommer du att kunna bygga upp ett nätverk som kan vara betydelsefullt för din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du kommer att läsa avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik. Du kommer att lära dig moderna, experimentella tekniker att analysera material på atomär längd- och tidsskala. Metoderna baseras bland annat på spektroskopi, mikroskopi och spridning, och experimenten utförs både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid storskaliga internationella anläggningar.

Lektioner varvas med laborationer och examensarbetet görs i en forskargrupp. Under utbildningen kan du välja kurser som förbereder dig för fortsatt forskning eller en karriär inom näringslivet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av självstudier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurser, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på engelska.

Studentgrupperna på utbildningen är oftast små och du kommer ha en närmare kontakt med dina lärare och med dina kurskamrater från olika delar av världen. I många kurser varvas lektionerna ofta med laborationer och mindre projekt.

Studera utomlands

Under din utbildning har du möjligheten att läsa en del av programmet vid ett utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet, då det finns avtal med ett flertal europeiska universitet. Läs mer om Erasmus+ utbytet.

Det finns även ett utbytesavtal med Sydamerikas bästa fysikinstitution, Universidade de São Paulo, Brasilien, vilket innebär att du kan tillbringa upp till ett år i São Paulo och få en så kallad double degree. Läs mer om utbytesprogrammet med São Paulo.

Inom materialfysik är vi också partner i den internationella Masterprogram Nanomat med med Université Pierre et Marie Curie i Paris, med Universiteit Antwerpen i Belgien och med Università degli Studi Roma Tre i Italien. Programmet ger dig möjlighet till en så kallad double/triple degree. Läs mer om Nanomat.

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Beroende på vilka kurser du läser och vilken specialisering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, försäkringsbolag eller forskningsorganisationer.

Våra alumner jobbar till exempel hos Sandvik, ABB, Volvo och statliga myndigheter som Statens Energimyndighet.

Behörighet och anmälan

Materialfysik

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1167 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.