Materialfysik - Masterprogram i fysik 2020/2021

Bild för Materialfysik - Masterprogram i fysik 2020/2021
Anmälan

På inriktningen materialfysik får du kunskaper om materialframställning och materialkarakterisering. Du får svar på frågor om hur det är möjligt att förutse materialens magnetiska, optoelektroniska eller katalytiska egenskaper och hur det är möjligt att modifiera material för att förbättra deras prestanda i olika tillämpningar. Materialforskningen som drivs vid universitetet kommer att erbjuda dig en bred kompetens inom materialvetenskap och möjligheter att delta i forskningsprojekt.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper. Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är enligt senaste Shanghai-rankningen en av världens topp-100 fysikinstitutioner och, tillsammans med fysik vid Köpenhamns universitet, högst rankad i Norden.

Om programmet

Materians egenskaper bestäms ytterst av hur dess elektroner och atomkärnor rör sig. En grundläggande förståelse för den bakomliggande växelverkan är nödvändig när man vill designa framtidens material. Nya material ligger till grund för teknisk utveckling som är viktigt för samhället, och de används i allt från nanoelektronik och magnetism, till produktion och lagring av energi och miljövetenskap.

På masterprogrammet i materialfysik får du lära dig experimentella och teoretiska metoder för att framställa, studera, förstå och utveckla nya material. Du har möjlighet att välja bland ett flertal kurser för att sy ihop ditt eget program utifrån intresse och framtida karriärplaner. Du kan välja kurser som förbereder dig för forskarutbildning eller för en karriär inom näringslivet. Bland de valbara kurserna på programmet rekommenderas avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig om materialframställning och materialkarakterisering
  • lära dig förutsäga, förstå och ändra egenskaper hos befintliga material för att förbättra deras prestanda i tekniska applikationer
  • kunna skapa din egen profil, till exempelvis förnybar energi, magnetism eller nya funktionella material
  • få chansen att studera utomlands och integrera föreläsningar med praktikplatser och mindre forskningsprojekt.
Många av kurserna i materialfysik integrerar föreläsning med praktik och mindre forskningsprojekt som ger dig möjlighet att lära dig att använda avancerade och moderna experimentella tekniker för att analysera material på atomära och mesoskopiska längd- och tidsskalor. Metoderna baseras bland annat på spektroskopi, mikroskopi och spridning, och experimenten utförs både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid storskaliga internationella anläggningar.

Projektkurserna passar bra för dig som är nyfiken på olika forskningsprojekt och forskningstekniker. Under din utbildning kommer du att kunna bygga upp ett nätverk som kan vara betydelsefullt för din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du kommer att läsa avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik. Du kommer att lära dig moderna, experimentella tekniker att framställa analysera material på atomära och mesoskopiska längd- och tidsskalor. Metoderna baseras bland annat på spektroskopi, mikroskopi och spridning, och experimenten utförs både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid storskaliga internationella anläggningar.

Under utbildningen kan du välja kurser som förbereder dig för fortsatt forskning eller en karriär inom näringslivet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp. ​Lektioner varvas med laborationer och examensarbetet görs i en forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.
Våra alumner jobbar till exempel hos Sandvik, ABB, Volvo och statliga myndigheter som Statens Energimyndighet. Arbetstitlarna inkluderar bl.a. chef, strategiskt samråd samt vice president för forskning och utveckling.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Materialfysik

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1167 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.