Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Biokemi (Biochemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Biokemi (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4