Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (Theoretical Physics: Quantum Fields and Strings)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA160, 1FA587, 1FA158, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Kursen 1FA159 ges bara jämna år.
Kursen 1FA160 ges bara udda år.
Kursen 1FA162 ges bara år 2.

Termin 2

Kursen 1FA158 ges bara udda år.
Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

  • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (giltig från HT 2015)