Toolkit Återträff och jubileum

En återträff eller ett jubileum ger alumner tillfälle att träffas, umgås och återuppliva kontakten med studiekamrater, studentlivet och sin institution eller fakultet. Återträffen kan arrangeras under en kväll, en dag eller under en hel helg i Uppsala, i en annan stad i Sverige eller utomlands.

Att hitta kontaktuppgifter till alumner kan vara utmanande. Alumnteamet kan bistå med att ta fram namn och e-postadresser till alumner som tog examen vid institutionen eller fakulteten ett visst år eller har en examen från ett särskilt program. Kontakta Alumnteamet via info@alumni.uu.se om ni vill ha hjälp med att ta fram adresser till alumner.

Syfte och mågrupper

 • Att institutionen, fakulteten vårdar relationen till sina alumner.
 • Att ge studenter och alumner möjlighet att skapa värdefulla kontakter.
 • Att ge alumner möjlighet att återknyta kontakten med gamla studiekamrater och sin institution eller fakultet.
 • Att ge alumner möjlighet att nätverka med yrkesverksamma inom sin bransch.
 • Att ge alumner aktuell information om utbildning, forskning och innovation inom institutionen och fakulteten.

Förslag på målgrupper att bjuda in

 • Samtliga alumner från institutionen eller fakulteten.
 • Alumner som tog examen vid institutionen eller fakulteten för t ex 10, 20, 30 eller 40 år sedan.
 • Alumner som läst ett särskilt utbildningsprogram och som tog examen samma år.
 • Företrädare för institutionen eller fakulteten.

Förslag till upplägg i Uppsala

Förslag till program för en kväll

Återknyt till studentlivet och arrangera en nostalgisk traditionsenlig sittning på en av Uppsalas studentnationer eller på Uppsala slott. Ett mindre formellt alternativt är en träff på en pub eller på en av Uppsalas restauranger.

Förslag till program för en dag

 • Registrering och gemensam frukost för de som önskar
 • Återträffen öppnas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Grab and go lunch eller lunch på en restaurang på campus
 • Aktivitet, alternativt tid för enskilda klassaktiviteter
 • Traditionsenlig sittning

Förslag till program för en helg

Fredag kväll

 • Förmingel för de som anländer på kvällen. Förminglet kan exempelvis arrangeras på en studentnation eller en restaurang som erbjuder lättare förtäring. Lägg in ett Quiz om Uppsala universitet och Uppsala som en social aktivitet under kvällen.

Lördag

 • Registrering och gemensam frukost för de som önskar
 • Återträffen öppnas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Grab and go lunch eller lunch på en restaurang på campus
 • Aktivitet, alternativt tid för enskilda klassaktiviteter
 • Traditionsenlig sittning

Söndag

 • Brunch för de som önskar
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Återträffen avslutas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Grab and go lunch

I Uppsala

Återknyt till institutionen eller fakulteten

 • Företrädare för institutionen/fakulteten informerar om nyheter inom forskning och utbildning
 • Guidad tur på Campus
 • Besök på ett laboratorium
 • Föreläsning om ett aktuellt ämne vid institutionen eller fakulteten
 • Träff med lärare från studietiden
 • Mingel med studenter

Återupplev kultur, trädgårdar och muséer vid universitetet

Destination Uppsalas webbsida finns information om sevärdheter och upplevelser i Uppsala med omnejd.

Utanför Uppsala

 • Quiz om Uppsala universitet och Uppsala
 • Rebusrally
 • Företrädare för institutionen/fakulteten informerar om nyheter inom forskning och utbildning
 • Traditionsenlig sittning
 • Besök på en lokal sevärdhet
 • Middag på en restaurang
 • Informell träff på en pub eller en bar

 • För att skapa nostalgi och återknyta till studentlivet under en återträff eller ett jubileum är lämpliga lokaler för en sittning i Uppsala naturligtvis en av Uppsalas studentnationer eller Uppsala slott. Samtliga 13 studentnationer i Uppsala har
  festvåningsverksamhet och salar för stora sittningar och rum för mindre sällskap.
 • Om återträffen arrangeras utanför Uppsala kan sittningen anordnas i en festlokal eller på en restaurang.
 • En traditionell sittning inleds med en fördrink och mingel. Musik i bakgrunden kan vara trevligt om akustiken i lokalen tillåter och om gästerna är många. Tänk på att en väl genomtänkt bordsplacering är viktig för stämningen och trivsel under sittningen.
 • Serveringen av kaffet kan ske på olika sätt. Diskutera det med restauratören. Om middagen är lång kan det t ex vara en fördel att ta tacktalet till efterrätten och därefter bryta sittningen och servera kaffet i ett anslutande rum. På så sätt får gästerna chans att stå eller sätta sig var de vill och prata med varandra i mindre grupper.
 • Om man inte har en tacktalare och om man inte vill sjunga ”O gamla klang och jubeltid” som avslutning på sittningen är det bra om toastmastern annonserar att sittningen lider mot sitt slut.
 • Efter sittningen följer bar och dans. Se också till att det finns utrymmen där man kan mingla och prata med varandra utan för hög musik.

Utse redan från början i planeringen en

 • Värd eller värdinna
 • Sånganförare
 • Toastmaster
 • Tacktalare

Förslag till sittningsprogram

 1. Bänkning (alla sätter sig till bords) på värdens eller värdinnans anförande.
 2. Logistiskt välkomstanförande med information om nödutgångar, var toaletterna finns och om det är paus inlagd i programmet för sittningen.
 3. Servering av snaps, alternativt annan dryck till förrätten
 4. Vid snaps: sånganföranden tar upp första sången.
 5. Skål och välkomna (värden eller värdinnan).
 6. Förrätten äts.
 7. Utrymme för tal och underhållning.
 8. Avdukning av förrätten (möjlighet till paus).
 9. Servering av dryck till varmrätt.
 10. Välkomsttal (värden eller värdinnan).
 11. Servering av varmrätten, eventuellt påfyllning av dryck.
 12. Varmrätten äts.
 13. Utrymme för tal alternativt underhållning.
 14. Möjlighet till paus.
 15. Bänkning efter pausen.
 16. Servering av efterrätten (om den inte är framdukad).
 17. Servering av dessertdryck.
 18. Möjlighet till tal alternativt underhållning.
 19. Servering av kaffe med eventuell avec
 20. Tacktal.
 21. Sång: O gamla klang och jubeltid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin