Informationssystem/systemvetenskap B

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kursen ger en djupare förståelse av relationen mellan användare och teknik. Delkursen e-tjänster och webbprogrammering behandlar denna relation både teoretiskt och praktiskt. En delkurs fokuserar på informations- och IT-säkerhet, som är en viktig del i samspelet teknik och människa. Dessutom introduceras verksamhetsinriktad systemutveckling där verksamhetsmodellering, kravspecifikationer för informationssystem och arbetsprocesser för verksamhetsmodellering ingår.

Kursen får ej sökas av studerande på kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin