Masterprogram i datavetenskap

120 hp

Det finns ett stort behov av datavetare med mer än bara grundläggande utbildning. Masterprogrammet i datavetenskap ger möjlighet att anpassa och spetsa utbildningen efter dina intressen. Du undervisas av internationellt aktiva forskare vilket ger dig kunskap direkt från forskningsfronten. Med fokus på kreativitet och problemlösning förbereder utbildningen dig för en internationell karriär inom såväl avancerade industritillämpningar som forskning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Syftet med programmet är att ge dig som har en grundläggande examen med datavetenskap en individualiserad fortsättningsutbildning i världsklass som leder till kvalificerade arbeten som utvecklare, projektledare eller forskare inom industri eller akademi.

I dialog med studievägledare och lärare väljer du bland ett brett utbud av kurser, så att din utbildning formas av dina intressen tillsammans med institutionens forskningsfält. Du kan alltid ställa frågor och diskutera med dina lärare.

Efterfrågan på kompetens inom datavetenskap är stor och kommer att fortsätta att öka på grund av datoriseringen av vårt samhälle. Många studenter får attraktiva jobberbjudanden redan innan de har avslutat sina studier.

Under utbildningen kommer du att

 • kunna anpassa och skräddarsy din utbildning till dina egna intressen
 • delta i undervisning utförd av internationellt banbrytande forskare
 • nyttja ett fokus på kreativitet och problemlösning som förbereder dig för en avancerad internationell karriär.

Kurserna ges av experter inom sina områden och är alltid aktuella. Vi undervisar i en internationell miljö som ger dig ett världsomspännande nätverk av professionella kontakter: forskare, lärare och medstudenter.

Studentprofil

Du har en stark grund inom datavetenskap. Du kanske till och med har en del praktisk erfarenhet av att arbeta inom området efter examen, men du har inte glömt bort din breda teoretiska bas och dina studietekniker. Du är inte främmande för matematik och algoritmer och letar efter en utbildning som ger dig långsiktiga fördelar och en kompetens som håller i längden.

Du är självständig, självgående, motiverad och villig att ta på dig ett stort ansvar för att forma både din egen utbildning och din framtida yrkeskarriär. Du gillar att ha många alternativ och valfrihet när det gäller kurser och specialisering.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under de första två terminerna kan du välja kurser efter dina egna önskemål för att bredda och fördjupa dina kunskaper från din tidigare utbildning. Du kan exempelvis välja bland följande områden:

 • programmeringsspråk
 • programvaruutveckling
 • parallellprogrammering
 • datakommunikation
 • databaser
 • informationsutvinning
 • algoritmer
 • realtidssystem
 • datorarkitektur
 • artificiell intelligens
 • människa-datorinteraktion.

Under den tredje terminen utvecklar du din specialisering, genom att arbeta i större forskningsnära utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med näringslivet. Du kan också välja att läsa fördjupande kurser.

Den sista terminen består av ett examensarbete som du kan göra inom näringslivet eller vid ett universitet, även utomlands. Det är vanligt att examensarbetet blir en inkörsport till arbetsmarknaden, både inom industri eller genom doktorandstudier.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studieplan vilket medför utmärkta möjligheter till lärande. Det kräver att du är villig att lägga ner arbete, och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande.

Undervisningen sker på olika sätt på skilda kurser, eftersom undervisningen anpassas till ämnets karaktär. Vanligt är föreläsningar för introduktion av nytt material. Praktiska övningar, räkneövningar eller datorlaborationer tar kanske upp merparten av den schemalagda tiden. Under dessa arbetar du nästan alltid i små grupper med andra, och kan diskutera både med studiekamrater och lärare. De flesta kurser innehåller dessutom någon form av projekt, där du som student själv löser problem med de verktyg som du har fått från kursen, eller tillämpar dina nya kunskaper. Dessa projekt redovisas ofta såväl muntligt som skriftligt.

Examinationen varierar också mellan kurserna. Naturligtvis kommer du att skriva tentor under utbildningen, men betygsatta projekt, större redovisningar etc. är också vanligt förekommande examinationsformer.

Programmet ges på engelska.

Masterstudenter i datavetenskap är attraktiva på en högt kvalificerad internationell arbetsmarknad. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att fortsätta växa på grund av datoriseringen av samhället. Det är inte ovanligt att studenter får jobberbjudanden redan innan de har tagit examen.

Masterutbildningen i datavetenskap ger dig möjligheter att arbeta inom en mängd olika områden eftersom alla företag är beroende av datorer på ett eller annat sätt. Många av våra alumner väljer att arbeta med forskning och utveckling inom dataområdet, antingen på stora företag eller på en startup. Tack vare utbildningens upplägg och forskningsnära innehåll har du stora möjligheter att bestämma över din egen framtid och hela tiden befinna dig vid frontlinjen av utvecklingen.

Våra examinerade studenter arbetar ofta i den kommersiella IT-sektorn, som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning. Det kan vara inom större företag som Ericsson men också inom produktutveckling, innovativa startups och tillämpad forskning. Du får goda möjligheter till att jobba på en internationell arbetsmarknad.

Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin