Masterprogram i datavetenskap – Datavetenskap

120 hp

Studieplan, TDV2M, DATA

Kod
TDV2M
Inriktningskod
DATA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Kurser väljs fritt bland nedanstående, under förutsättning att behörighetskraven är uppfyllda. Studierådgivning ges så att de valda kurserna tillsammans ska uppfylla examenskraven.

1DL442 och 1DL450 ges i mån av resurser. 

Period 1

1DL010 Artificiell Intelligens och 1DL340 Artificiell Intelligens kan inte ingå i samma examen.

1DL442 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering kan inte ingår i samma examen som någon av kurserna 1DL441 Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering, 1DL451 Modellering för kombinatorisk optimering, 1DL448 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL449 Villkorsmodellering för kombinatorisk optimering.

1DL360 Informationsutvinning I och 1DL370 Informationsutvinning kan inte ingå i samma examen.

Period 2

1DL441 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering och 1DL451 Modellering för kombinatorisk optimering kan ej ingå i samma examen. 1DT004 Realtidssystem och 1DT063 Realtidssystem I kan ej ingå i samma examen.

1DL442 kan inte ingå i samma examen som någon av 1DL441 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering, 1DL451 Modellering för kombinatorisk optimering, 1DL448 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL449 Villkorsmodellering för kombinatorisk optimering.

Termin 2

Period 3

1DL705 och 1DL710 ges i mån av resurser. 

1DT194 Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system kan inte ingå i samma examen som någon av 1DT095 Trådlös kommunikation och inbyggda system och 1DT103 Trådlös kommunikation och inbyggda system.

1DT116 Lågnivå-parallellprogrammering kan inte ingå i samma examen som 1DL550 Lågnivå-parallellprogrammering.

1TD062 Högprestandaprogrammering kan inte ingå i samma examen som någon av 1DL560 Programmering av effektiva parallella program,1TD351 Högprestandaberäkningar och programmering, 1TD480 Programmering av parallelldatorer och 1TD064 Högprestanda- och parallellberäkningar.

Period 4

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer Examensarbete D nedan.

1DT195 Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt, och 1DT103 Trådlös kommunikation och inbyggda system kan inte ingå i samma examen.

1DT114 Datasäkerhet och integritet kan inte ingå i samma examen som 1DT098.

1DT076 Data Engineering II kan inte ingå i samma examen som 1DT075 Data Engineering II.

Termin 3

Termin 3 och 4

Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

Vid få deltagare eller resursbrist kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1DL465, 1DL705, 1DL710, 1DT059.

Period 1

1DL010 Artificiell Intelligens och 1DL340 Artificiell Intelligens kan inte ingå i samma examen.

1RT003 Avancerad probabilistisk maskininlärning och 1RT705 Avancerad probabilistisk maskininlärning kan inte ingå i samma examen.

1DL370 Informationsutvinning kan inte ingå i samma examen som 1DL360 Informationsutvinning I, 1DL460 Informationsutvinning II eller 1DL025 Informationsutvinning.

1TD054 Acceleratorbaserad programmering kan inte ingå i samma examen som 1TD055 Acceleratorbaserad programmering.

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin