Masterprogram i datavetenskap – Datavetenskap

120 hp

Studieplan, TDV2M, DATA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
DATA
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1DT061, 1TD046, 1DT034, 1DL600 och 1DT103.

Period 1

Period 2

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1MD001, 1TD398, 1DT064, 1DL350, 1DL520, 1DL420, 1MD030, 1DL600, 1DT103, 1DT082, 1MD032, 1DL260, 1DL267, 1DT073 och 1DL570.

Period 3

Period 4

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer

Examensarbete D nedan.

Tillvalskurs i engelska:

Period 13 eller 21

Termin 3

Termin 3 och 4

Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin