Masterprogram i datavetenskap – Datavetenskap

120 hp

Studieplan, TDV2M, DATA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
DATA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Kurser väljs fritt bland nedanstående, under förutsättning att behörighetskraven är uppfyllda. Studierådgivning ges så att de valda kurserna tillsammans ska uppfylla examenskraven.

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1DT061, 1TD046, 1DT034, 1DL600, 1DT103 och 1DL449.

Period 1

Period 2

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1MD001, 1TD398, 1DL350, 1DL420, 1MD030, 1DL600, 1DT103, 1MD020, 1DT082, 1MD032 och 1DL570.

Period 3

Period 4

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer

Examensarbete D nedan.

Tillvalskurs i engelska:

Period 13 eller 21

Termin 3

Termin 3 och 4

Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1TD265, 1DT059, 1MD025 och 1DL560.

Period 1

Period 2

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin