Masterprogram i datavetenskap – Datavetenskap

120 hp

Studieplan, TDV2M, DATA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
DATA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Kurser väljs fritt bland nedanstående, under förutsättning att behörighetskraven är uppfyllda. Studierådgivning ges så att de valda kurserna tillsammans ska uppfylla examenskraven.

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1DT061 och 1TD034.

Period 1

Period 2

1DL441 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering och 1DL451 Modellering för kombinatorisk optimering kan ej ingå i samma examen. 1DT004 Realtidssystem och 1DT063 Realtidssystem I kan ej ingå i samma examen.

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1DT398, 1MD030, 1MD020 och 1MD032.

Period 3

Period 4

1DT095 Trådlös kommunikation och inbyggda system och 1DT103 Trådlös kommunikation och inbyggda system kan inte ingå i samma examen.

Period 4

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer

Examensarbete D nedan.

Tillvalskurs i engelska:

Period 13 eller 21

Termin 3

Termin 3 och 4

Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

Vid få deltagare kan följande kurs ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1DT059.

Period 1

Period 2

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin