Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 hp

Studieplan, SDA1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SDA1K
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 maj 2021
Diarienummer
SAMFAK 2018/5, Doss 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

eller

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin