Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 hp

Studieplan, SDA1K

Kod
SDA1K
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

eller

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin