Meteorologi - Masterprogram i fysik 2019/2020

Bild för Meteorologi - Masterprogram i fysik 2019/2020
Anmälan

Vad händer med klimatet? Hur blir vädret nästa vecka? Detta är inriktningen för dig som vill kunna svara på denna typ av frågor och få en djup förståelse för väder och klimatsystemen. Denna expertis efterfrågas av både samhällsfunktioner som företag, både i Sverige och utomlands. Du kommer att vara väl förberedd på att ta anställning på en nationell vädertjänst, privat företag, kommun eller fortsätta med vidare forskarstudier.

Om programmet

Masterprogrammet i fysik utvecklas i nära samarbete mellan forskningsgrupperna vid Uppsala universitet. Lärarna är aktiva forskare och kurserna är nära kopplade till fysikens forskningsfront. Som masterstudent lär du dig vad det innebär att få fram ny kunskap samt att bedriva forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Programmets öppna struktur ger dig stor valfrihet och många möjligheter att både bredda och specialisera dig efter eget intresse.

Välj det här tvååriga programmet är om du är intresserad av väder, väderprognoser, klimat, klimatförändringar eller relaterade ämnen. Målet är att ge dig både djup och bred kunskap inom dessa områden för att du ska vara beredd på ett jobb efter din examen som till exempel prognosmeteorolog eller rådgivare för företag med väderberoende verksamhet. Du kommer även få en bra grund om du vill fortsätta och fördjupa din kunskap med forskarutbildning i ett doktorandprogram.

Under utbildningen kommer du att använda din bakgrund i fysik tillämpad på atmosfären. Den föreslagna studieplanen guidar dig genom olika aspekter av meteorologin: atmosfärens dynamik, termodynamik, klimatvariationer och klimatförändringar, meteorologi på lokal och global nivå, samt tillämpad meteorologi, till exempel vindkraftsberäkningar och spridning av luftföroreningar. Vi erbjuder också kurser i numerisk modellering av atmosfären och praktisk meteorologi, en praktisk kurs i prognosmetodik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under programmets första tre terminer väljer du från ett utbud av avancerade fysikkurser. Ditt val av kurser ger dig en specialisering inom något av fysikens områden. Du kan också välja kurser från andra (fysik)områden för att skapa en individuell profil inom din masterexamen. Programmet avslutas med ett examensarbete under en termin.

Programmet ger dig stora valmöjligheter. Välj kurser från det stora utbudet (inom och bortom fysik) och skräddarsy din egen master!

År 1
Under det första året får du en gedigen teoretisk meteorologisk bakgrund. Den första kursen, Atmosfärsfysik, täcker de styrande principerna för rörelser i atmosfären, molnfysik och atmosfäriska termodynamik. Här inkluderar vi vanligtvis även ett av våra praktiska moment: att utföra och analysera radio/GPS-sondmätningar. Sedan följer kurser i avancerad atmosfärsdynamik parallellt med en kurs i klimatvariationer. Den andra terminen inleds med en kurs i atmosfärisk turbulens och dess betydelse för lokalt och globalt väder och klimat. Den behandlar också lokal cirkulation, atmosfärisk konvektion, terrängeffekter med mera. Under denna termin studera du också klimatologi och klimatologiska metoder, samt en kurs i modellering av atmosfären och klimatet.

År 2
Andra året inleds med en kurs i meteorologiska applikationer, till exempel luftföroreningar och spridning, vindkraftsapplikationer och samhälleliga tillämpningar av klimatinformation. Under detta år arbetar du också med ditt examensarbete. Detta kan göras tillsammans med våra forskargrupper, med fokus på till exempel gränsskiktsmeteorologi, atmosfär-hav interaktion, luft-vatten gasutbyte eller polarmeteorologi. En annan möjlighet är att söka examensarbeten utanför universitetet till exempel ett företag eller myndighet. Detta beror på ditt intresse och framtida karriär.

Under det andra året kan du även ta en kurs i praktisk prognosmeteorologi, som för närvarande endast ges på svenska. Som ett alternativ kan vi erbjuda en kurs i experimentell gränsskiktsmeteorologi, en fördjupning i praktiska fältmätningar av forskningskvalitet och uppdatering på aktuell forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av självstudier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurser, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Karriär

Med en masterexamen i meteorologi är du kvalificerad för forskarstudier i meteorologi. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, vid Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Beroende på vilka kurser du läser och vilken specialisering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Våra alumner jobbar till exempel hos SMHI, vindkraftföretag och vid universitet i Sverige och utomlands.

Behörighet och anmälan

Meteorologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1164 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.