Meteorologi - Masterprogram i fysik

Läsåret 2021/2022

Bild för Meteorologi - Masterprogram i fysik 2021/2022
Anmälan

Vad händer med klimatet? Hur blir vädret nästa vecka? Inriktningen meteorologi på masterprogrammet i fysik är för dig som vill kunna svara på denna typ av frågor och få en djup förståelse för väder och klimatsystemen. Denna expertis efterfrågas av både samhällsfunktioner som företag, både i Sverige och utomlands. Du kommer att vara väl förberedd på att ta anställning på en nationell vädertjänst, privat företag, kommun eller fortsätta med vidare forskarstudier.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper. Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är enligt senaste Shanghai-rankningen en av världens topp-50 fysikinstitutioner och med detta högst rankad i Norden.

Om programmet

Välj det här programmet om du är intresserad av väder, väderprognoser, klimat, klimatförändringar eller relaterade ämnen. Målet är att ge dig både djup och bred kunskap inom dessa områden för att du ska vara beredd på ett jobb efter din examen som till exempel prognosmeteorolog eller rådgivare för företag med väderberoende verksamhet. Du kommer även få en bra grund om du vill fortsätta och fördjupa din kunskap med forskarutbildning i ett doktorandprogram.

Under din utbildning kommer du att kunna använda din bakgrund i fysik tillämpad på atmosfären. Den föreslagna studieplanen guidar dig genom olika aspekter av meteorologin: atmosfärens dynamik, termodynamik, klimatvariationer och klimatförändringar, meteorologi på lokal och global nivå, samt tillämpad meteorologi, till exempel vindkraftsberäkningar och spridning av luftföroreningar. Vi erbjuder också kurser i numerisk modellering av atmosfären och praktisk meteorologi, en praktisk kurs i prognosmetodik.

Under utbildningen kommer du att

  • applicera din bakgrund inom fysik i atmosfären och lära dig meteorologi på både lokal och global skala
  • studera prognosmetodiken, eller välja en mer teoretisk riktning
  • med en öppen struktur specialisera dig i ditt intresseområde.
Masterprogrammet i fysik utvecklas i nära samarbete mellan forskningsgrupperna vid Uppsala universitet. Lärarna är aktiva forskare och kurserna är nära kopplade till fysikens forskningsfront. Som masterstudent lär du dig vad det innebär att få fram ny kunskap samt att bedriva forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Programmets öppna struktur ger dig stor valfrihet och många möjligheter att både bredda och specialisera dig efter eget intresse.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Emma Rosengren

Varför valde du att läsa just den här utbildningen?
Jag visste en lång tid innan jag sökte till universitetet att jag ville jobba med klimatfrågor i framtiden, och en examen i meteorologi ger mig möjlighet att få expertkunskaper inom just klimat. Jag tycker också mycket om fysik och känner att meteorologi är den perfekta utbildningen eftersom den både förbereder oss för jobb inom t.ex. prognosmeteorolog men även för en mer forskningsinriktad karriär.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag började och det var helt klart fler teoretiska delar än jag trodde men jag tycker att de delarna är väldigt spännande! Föreläsarna är verkligen kunniga inom sina ämnen och utbildningen känns både varierad och genomtänkt.

Vad är bäst med utbildningen?
Det är svårt att välja bara en sak, men jag tror att det jag gillar bäst är att i stort sett allt vi lär oss är väldigt tydligt applicerbart på verkligheten. Det gör att det är enklare att visualisera och komma ihåg det vi lär och samtidigt får jag kunskaper som jag kan använda i verkliga livet. Jag tycker också om att utbildningen är fokuserad kring väder och klimat, ämnen som alltid kommer att vara relevanta, så det är en bra framtidsinvestering för den som utbildar sig inom meteorologi. 

Vad har varit mest utmanande?
För mig har det varit de teoretiska delarna som inkluderar mycket matte, särskilt eftersom jag var lite ringrostig på den fronten när jag började programmet. Den första terminen är relativt tung på dessa delar och jag blev lite överväldigad, men med hjälp av föreläsare och andra studenter på programmet gick det bra till slut. 

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
Det är en rätt så liten utbildning så sammanhållningen är stark! Under mitt senaste år så har vi pluggat mycket tillsammans och vi hjälper varandra att reda ut oklarheter, vilket är till stor hjälp. Utöver plugget umgås vi också mycket och vi tycker om att fira tillsammans efter avklarade tentor. Meteorologerna samläser också med några andra program i vissa kurser och där har vi också hjälpt varandra och dragit nytta av de olika förkunskaperna vi har. 

Är det något område inom meteorologi som intresserar dig särskilt mycket?
Under utbildningens gång har jag lärt mig om en massa spännande fenomen, men av allt skulle jag nog säga att det absolut bästa var att läsa om extremväder, även om detta är ett väldigt brett ämnesområde. Jag tycker att det är intressant eftersom jag alltid har fascinerats av när vädret visar upp sina krafter, och dessutom så finns det så många mycket kunniga forskare inom just det området vid Uppsala universitet. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det bästa med Uppsala universitet är nog den studentkultur som finns här. Det händer alltid något, så oavsett om du vill hitta på något varje dag eller bara då och då så finns det något för alla. Eftersom det händer så mycket behövs det också studenter som kan hjälpa till att anordna allt, och jag skulle verkligen rekommendera att du engagerar dig; i kåren, sektionen eller studentnationerna, eftersom det är ett jättebra sätt att lära känna nya människor!

Vad är ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med utbildningen är att hitta en roll i samhället där jag känner att jag gör skillnad. Som meteorolog bidrar du inom en viktig sektor och väder och klimat är alltid relevanta ämnen, från att kunna utfärda vädervarningar, få djupare förståelse för hur allting hänger ihop eller utveckla bättre modeller. Att vara meteorolog handlar helt enkelt inte bara om att “stå i TV”, även om du självklart kan göra det också efter utbildningen. Jag vill nog gå vidare med en forskningskarriär, men om det är något jag har lärt mig under de år jag har studerat så är det att mycket av det jag trodde var ointressant faktiskt är väldigt spännande när man får titta djupare, så jag är väldigt öppen inför vilket fält jag hamnar inom. 

Tre snabba frågor
Favoritämne i grundskolan?
Matematik.

Bästa platsen i Uppsala?
Hågadalen-Nåsten naturreservat.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
Forskar inom klimatförändringar.

Våren 2021

Upplägg

För inriktningen meteorologi föreslår vi ett specifikt kursupplägg men det går att byta ut kurser och välja från universitetets stora utbud (inom och bortom fysik) för att skräddarsy din egen master.

År 1
Under det första året får du en gedigen teoretisk meteorologisk bakgrund. Den första kursen, Atmosfärsfysik, täcker de styrande principerna för rörelser i atmosfären, molnfysik och atmosfäriska termodynamik. Sedan följer kurser i avancerad atmosfärsdynamik parallellt med en kurs i klimatvariationer

Den andra terminen inleds med en kurs i meteorologiska applikationer, till exempel luftföroreningar och spridning, vindkraftsapplikationer och samhälleliga tillämpningar av klimatinformation. Därefter följer kurser med fördjupning i simulering av atmosfären och klimat väderprognoser. Under denna termin studera du också klimatologi och lär dig mer om metoder som används för att analysera klimatet.

År 2
Andra året inleds med en kurs i atmosfärisk turbulens och dess betydelse för lokalt och globalt väder och klimat. Den behandlar också lokal cirkulation, atmosfärisk konvektion, och terrängens betydelse för den lokala meteorologin. Under detta år arbetar du också med ditt examensarbete. Detta kan göras tillsammans med våra forskargrupper, med fokus på till exempel gränsskiktsmeteorologi, atmosfär-havinteraktion, luft-vatten-gasutbyte eller polarmeteorologi. En annan möjlighet är att söka examensarbeten utanför universitetet till exempel ett företag eller myndighet. Detta beror på ditt intresse och framtida karriär.

Under det andra året kan du även ta en kurs i praktisk prognosmeteorologi, som för närvarande endast ges på svenska. Som ett alternativ kan vi erbjuda en kurs i experimentell gränsskiktsmeteorologi, en fördjupning i praktiska fältmätningar av forskningskvalitet och uppdatering på aktuell forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Karriär

Med en masterexamen i meteorologi är du kvalificerad för forskarstudier i meteorologi. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, vid Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Våra alumner jobbar till exempel hos SMHI, vindkraftföretag och vid universitet i Sverige och utomlands. Arbetstitlarna inkluderar bland annat prognosmeteorolog, konsult samt doktorand och forskare.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Meteorologi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1164 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Senast uppdaterad: 2021-03-02