Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori - Masterprogram i fysik 2019/2020

Bild för Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori - Masterprogram i fysik 2019/2020
Anmälan

På inriktningen Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori på på masterprogrammet i fysik kommer du i kontakt med universitetets breda och världsledande forskning inom kvantfältteori och strängteori. Ämnesbredden ger möjlighet att utföra examensarbeten inom många nyckelområden så som strängfenomenologi, tillämpningar av AdS/CFT-korrespondensen, spridningsamplituder, kosmologi, integrabilitet hos gaugeteorier, matematisk fysik, standardmodellen och fysik bortom standardmodellen.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 39 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Kvantfältteori och strängteori är breda områden med extremt aktiv forskning. Ett av programmets syften är att du ska komma i kontakt med denna forskning. Masterprogrammet i fysik med inriktning mot teoretisk fysik är inriktat mot kvantfältteori och strängteori. Studenter som tar examen från inriktningen har goda förutsättningar för utbildning på forskarnivå inom dessa två discipliner men också inom många andra områden av den teoretiska fysiken så som den kondenserade materiens teori, matematisk fysik, teoretisk högenergifysik inklusive fenomenologi, och teoretisk kosmologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser I kvantfältteori och strängteori är viktiga delar av programmet. En kurs i kvantfältteori ges det första året och en annan i början av det andra. Två kurser i strängteori erbjuds också under det andra året. Dessa kurser ger grunderna för att börja en forskarkarriär och är ett viktigt steg mot en doktorandtjänst, antingen I Uppsala eller internationellt. Många andra kurser erbjuds också, till exempel kurser i analytisk mekanik, symmetri och gruppteori, en fortsättningskurs i kvantmekanik, statistisk fysik, avancerade metoder i matematisk fysik och en kurs om symmetri i fysiken.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av självstudier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

I allmänhet spenderas 8-10 timmar i veckan på schemalagd undervisning.

De flesta kurser har mindre än 20 studenter och undervisningen sker ibland även i mycket mindre grupper än så. Utöver schemalagd tid spenderas 25-30 timmar per vecka på egna studier och problemlösning. Möjlighet finns också att under studietiden göra kortare projekt inom så kallade projektkurser.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurser, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Efter avklarade kurser skrivs ett examensarbete under handledning av en forskare inom avdelningen för teoretisk fysik. Examensarbetet kan behandla ett ämne inom strängteori, kvantfältteori eller matematisk fysik. Vanligtvis ägnas den sista terminen helt åt examensarbetet.

Studera utomlands

Ta chansen att plugga utomlands under dina masterstudier! Vi har ett antal utbytesavtal med universitet runtom Europa inom Erasmus-samarbetet. Vi bygger dessutom upp ett gemensamt masterprogram med Universidade de São Paulo i Brasilien.

Behörighet och anmälan

Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1169 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.