Turkiska språk - Masterprogram i språk

Läsåret 2023/2024

Bild för Turkiska språk - Masterprogram i språk 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk tillhandahåller kompetens i hela språkfamiljen och avancerade kunskaper om turkisk lingvistik och filologi. Denna inriktning är lämplig för studenter som har tagit en kandidatexamen och vill nu bredda sina kunskaper i ämnet.

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom turkisk lingvistik och filologi. Du kommer att studera i en internationell miljö och träffa lärare och studenter med olika akademisk, pedagogisk, kulturell och etnisk bakgrund.

Genom utbildningen kommer du även få breda och specialiserade kunskaper och akademiska färdigheter inom turkiska studier som kvalificerar dig för vidare studier på forskarnivå eller för akademiskt arbete vid universitet och forskningsinstitutioner.

Programmet omfattar olika klassiska grenar av turkiska studier: filologisk analys av historiska texter, handskriftskunskap och kritisk textutgåva, historisk-komparativ lingvistik med rekonstruktion och etymologiska studier, språklig undersökning av olika fenomen som bland annat omfattar fonologi, morfosyntax och flerspråkighet, samt dialektologi och dokumentation av de moderna turkiska språken. Dessutom ingår i programmet användning och tillämpning av moderna digitala verktyg i samband med uppbyggnad av korpusar och digitala textutgåvor.

Under dina studier får du en direkt inblick i våra pågående forskningsprojekt och vetenskapliga aktiviteter. Vid intresse kan projektrelaterade uppgifter integreras i vanliga kursarbetet för att testa och illustrera den omedelbara tillämpningen av uppnådda forskningsresultat.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses två kurser inom turkiska språk.

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet (15 hp). Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning (7,5 hp) samt en valbar kurs inom turkiska språk eller andra ämnen (7,5 hp).

Den tredje terminen innehåller valbara kurser inom turkiska språk och/eller andra ämnen. I den fjärde terminen skriver studenter sitt examensarbete (30 hp).

Möjlighet till praktik omfattande 30 hp finns.

Om undervisningen

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Karriär

Genom att avsluta masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk kommer du att förvärva goda kunskaper om turkisk lingvistik och filologi samt utvecklade metodiska och analytiska färdigheter som förbereder dig antingen för forskarutbildning eller för anställning utanför universitetet i ett brett spektrum av fält.

De färdigheter som förvärvas under programmet är också relevanta för arbeten inom icke-akademiska områden, såsom tryckta medier och annan massmedia, förlag, kulturinstitutioner, politiska partier, icke-statliga organisationer, pressavdelningar och mänskliga resursavdelningar för företag, eller vissa myndigheter.

Turkiska språk som talas av ungefär 200 miljoner talare sträcker sig över ett område från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. På grund av Turkiets och Kazakhstans strategiska läge kommer kunskaper i och om turkiska språk vara av avgörande betydelse under mycket lång tid framöver.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Turkiska språk

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5870 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med turkiska som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till Masterprogrammet i språket måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. För att registrera dig behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se). Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 24/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02