Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Bio- och nanomaterial (Bio and Nano Materials)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Bio- och nanomaterial (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3
Period 1
Nanobioteknik, 10 hp (1KB457)
Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2
Molekylära material, 10 hp (1KB360)
Biomedicinsk teknik - biomaterial och design, 5 hp (1KB259)

Termin 4
Examensarbete E i kemi, 30 hp (1KB052)