Nätverk och VPN

Här hittar du information om det trådlösa- och det fasta nätverket på Uppsala universitet. Du hittar också information om VPN som du kan använda när du jobbar på distans och behöver ha tillgång till universitetets resurser.

Eduroam – trådlöst Wi-Fi nätverk

Eduroam är det trådlösa Wi-Fi-nätverk som används av studenter och anställda vid Uppsala universitet, samt forskare och besökare från andra universitet och lärosäten.

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Eduroam ger studenter, forskare och personal från besökande universitet och lärosäten tillgång till internet. Anställda och studenter vid Uppsala universitet kan använda det trådlösa nätet eduroam, så länge de har ett giltigt anställd- eller studentkonto på Uppsala universitet. Mer information om eduroam hittar du här:

Eduroam utanför Uppsala universitet

Studenter, forskare och personal från Uppsala universitet kan använda denna trådlösa uppkoppling vid besök på andra universitet, där eduroam är åtkomligt. Se vilka universitet och högskolor som stödjer eduroam.

Eduroams logga.
Massor av trådar i olika färger som korsar varandra.

Notera

Uppsala universitet har gjort förändringar kring certifikaten. Som följd av detta kan det på vissa mobiltelefoner, bärbara datorer etc. visas en varning i samband med anslutning via eduroam.

Denna varning är förväntad och visas trots att eduroam vid Uppsala universitet använder korrekta, betrodda och giltiga certifikat. Om du får upp den här varningen kan du klicka ”OK” och fortsätta använda eduroam som vanligt.

Uppsala universitet har ett trådlöst nätverk (UU-Guest) för besökare. UU-Guest är tillgängligt i alla Uppsala universitets lokaler. Ej tillgängligt på Akademiska sjukhuset.

Besökaren kan skapa ett konto som är giltigt i 24 timmar. Nätverket ger tillgång till Internet. Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS. Besökaren ansluter sin enhet till nätverket och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas. Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

Uppsala universitet erbjuder fast nätverk för anställda, studentorganisationer och datorsalar på campus. Det är varje campus/institution/studentorganisation som är ansvarig för nätverksanslutningen och datorer som är anslutna till nätverket.

Felanmälan på nätverket ska anmälas till itsupport@uu.se. Felanmälan på nätverksuttag på universitetet anläggningar ska anmälas respektive intendentur för vidare behandling.

För medarbetare (anställda och övriga verksamma) vid universitetet, som har behov av att arbeta på distans eller ha tillgång till universitetets resurser under tjänsteresa, finns möjlighet att via VPN-tjänsten ansluta till universitetets nätverk. För att få tillgång till VPN behöver du vara Anställd eller Övrigt verksam, Maxi (nivå för IT‑avgift).

Studenter har inte möjlighet att använda tjänsten.

VÄNLIGEN NOTERA: De flesta av universitetets digitala tjänster och webbsystem – så som Zoom, Medarbetarportalen, myfiles.uu.se – är tillgängliga att använda hemifrån utan en VPN-anslutning. Vissa system kräver dock VPN för åtkomst utanför universitetets lokaler. De vanligaste systemen listas nedan. Är du osäker om du kommer åt en digital tjänst hemifrån, prova gärna utan VPN-anslutning först (för att undvika överbelastning av VPN-systemet).

System som kräver VPN vid hemarbete:

 

Ansökan om VPN-tjänst för administrativa system

Om du ska använda universitetets administrativa system via VPN-tjänsten måste din prefekt eller motsvarande skicka anmälan för dig via formuläret nedan.

Innan ansökan om tillgång för administrativa system via VPN skickas in ska följande vara utfört och kontrollerat:

  • Datorn är en tjänstedator och har installeras av Uppsala universitet.
  • Datorn är utrustad med brandvägg.
  • Datorn uppdateras kontinuerligt med senaste säkerhetsuppdateringar och virusskydd.
  • Datorn är uppsatt på ett säkert sätt med bl.a. bra lösenord.
  • Användaren är informerad om att datorn inte får användas av någon annan.

NOTERA: Formuläret måste skickas in av prefekt eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin