Masterprogram i fysik – Materialteori

120 hp

Studieplan, TFY2M, MATE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
MATE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA160, 1FA560, 1FA583, 1FA587, 1FA585, 1FA356, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kurserna 1FA160 och 1FA560 ges endast udda år.

Kurs 1FA585 ges endast termin 3.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Kurs 1FA585 ges endast termin 3.

Period 2

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin