Kandidatprogram i fysik

180 hp

Studieplan, TFY1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Diarienummer
TEKNAT 2011/90

Termin 1

Kurserna Mekanik KF och Fysikprojekt fortsätter i termin 2.

Termin 2

Termin 3

Termin 4

eller

eller

Termin 5

Inom detta basblock kan de båda kurserna 1FA346 och 1FA347 (se termin 6) tillsammans eller enbart 1TG300 läsas som alternativ till 1TE701 Kvantfysik II.

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin