Dietistprogrammet

180 hp

Studieplan, SDI1Y

Kod
SDI1Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2024
Diarienummer
SAMFAK 2023/74 Doss: 3.2.1

Från och med VT 2025 reviderar institutionen betygsskalorna från U-V till U-G, vilket kommer att medföra att kursplanerna terminsvis kommer att få en ny kurskod. De gamla kursplanerna för Kostvetenskap B (2HK060 och 2HK061) kommer att ligga kvar tills de nya  (2HK096 och 2HK097) är beslutade. 

Termin 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin