Publikationer inom kvalitet och utvärdering

Undersökningar och rapporter genomförda vid enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Camilla Maandi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin