Informationssystem

Utbildning inom informationssystem är för dig som är intresserad av hur digital teknik kan stödja individer i arbetslivet och i vardagen. Genom att analysera framväxten av teknologier som AI, blockchain, IoT och molntjänster, undersöks hur dessa driver omvälvande förändringar i olika sektorer. Vi studerar även de kulturella och organisatoriska omställningar som krävs för att effektivt navigera i den digitala eran. Genom att integrera insikter från områden som design, agila metoder och dataanalys, utforskas strategier för att främja innovation, öka konkurrenskraft och möta framtidens utmaningar, inklusive globalisering och hållbar utveckling. Utbildningen betonar därmed även vikten av etiska överväganden i en digitaliserad värld, inklusive integritet, säkerhet och samhällelig påverkan.

Genom utbildningen kommer du att förberedas för att i samverkan med olika aktörer driva framtidens digitaliseringsprojekt. Att samla, analysera och bearbeta information utgör en viktig grund för all systemutveckling. Du kommer även att få en förståelse för programmering med moderna programmeringsspråk. Dessutom kommer du att lära dig att designa databaser, ofta integrerade i komplexa digitala infrastrukturer.

Kurser inom informationssystem kan vara en del av en filosofie kandidatexamen. Informationssystem erbjuder fristående kurser A-C upp till 90 högskolepoäng med progression.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin