Informationssystem

För att påbörja utbildning i informationssystem krävs inga särskilda datorkunskaper - du kommer snabbt att komma igång! Däre­mot är det bra om du är intresserad av hur IT kan stödja människor i arbete och var­dagsliv. Det är en verkligt rolig utmaning att delta i utveckling av system som anpassas efter användare. I utbildningen får du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans, spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn. I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom olika former av sociala medier, till exempel Facebook och YouTube, en stor roll.

Under utbildningen förbereds du för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya eller vidareutveckla redan befintliga IT-system. Samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Vidare kommer du att lära dig designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben. Du lär dig grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk. Programmering ingår för att du ska förstå hur programmerare arbetar men också för att du som är intresserad av att arbeta med denna del av IT-området ska vara väl förberedd för arbetsmarknaden.

Kurser i informationssystem kan ingå i en filo­sofie kandidatexamen. Informationssystem ger fristående kurser A-C på grundnivå upp till 90 högskolepoäng med progression i kur­serna.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin