Masterprogram i datavetenskap – Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling

120 hp

Studieplan, TDV2M, SKPU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
SKPU
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 11 november 2010

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 3 läses vid Tongji University enligt separat studieplan.

Semester 3 is taught at Tongji University according to a separate curriculum.

Termin 4

Den studerande förväntas under termin 4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp eller läsa motsvarande kurs vid Tongji University.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin