Risk för tarmcancer: hur tänker allmänheten?

Är du intresserad av att diskutera riskfaktorer för tjock- och ändtarmscancer samt hur riskinformation bör utformas? Då är du välkommen att delta i vår forskning! Vi söker deltagare till en intervjustudie om allmänhetens uppfattningar om risk för tjock- och ändtarmscancer, riskfaktorer och riskkommunikation.

Vi vill undersöka hur allmänheten uppfattar sin risk för tjock- och ändtarmscancer och hur man ser på olika riskfaktorer. Vi vill också undersöka hur allmänheten tycker att man borde informera om levnadsvanor och cancerrisk för att kommunikationen ska upplevas respektfull gentemot alla grupper i samhället.

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet och studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vem kan delta?

Forskningsstudien vänder sig till personer som...

  • aldrig haft en cancersjukdom,
  • är minst 18 år och
  • talar och läser svenska.

Vi vill gärna att personer med olika ålder, kön och bakgrund deltar för att kunna ta del av många olika perspektiv.

Hur går det till?

Om du anmäler intresse och blir utvald att vara med i studien kommer du att delta i en intervju. Intervjun tar ungefär 30-40 minuter och kan antingen äga rum i Uppsala universitets lokaler eller via ett videomöte på telefon eller dator.

Vi kommer att ställa frågor om hur du ser på riskfaktorer för tjock- och ändtarmscancer, och på riskinformation om levnadsvanor och tjock- och ändtarmscancer. Vi är intresserade av hur du tänker och alla uppfattningar är viktiga för oss, vilket innebär att det inte finns några felaktiga svar.

Intervjun kommer att spelas in på en ljudfil och sedan skrivas ut i text. Vid intervjutillfället får du även besvara en kort enkät med bakgrundsfrågor. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva berätta varför.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Uppgifterna kommer att användas i enlighet med regler i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@uu.se Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Uppsala universitet.

Finns det några risker med att delta?

Intervjuer kan ge en möjlighet till reflektion men att prata om hälsa och sjukdom kan även väcka negativa känslor som oro.

Ersättning

Som tack för din medverkan får du ett presentkort från Supékort (värde 150 kr).

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta är du välkommen att anmäla ditt intresse via kontaktformuläret nedan. Ange gärna kön, ålder och din huvudsakliga sysselsättning. Utifrån dessa uppgifter kommer vi sedan att välja ut ett antal deltagare, med så stor spridning som möjligt.

Intresseanmälan

Ansvarig för studien

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin