Reumatologi

Provrör med lock i olika färger i förgrunden och en händer som tar blodprov på en arm i bakgrunden.

Reumatiska sjukdomar är vanliga och orsakas av en oförmåga i immun­systemet att skilja på kropps­egna och kropps­främmande ämnen. Detta kan leda till en immunologisk attack på kroppens organ, exempelvis leder, saliv­körtlar, hud eller njurar. Det över­gripande målet för reumatologins forskar­grupp är att förstå de bakom­liggande orsakerna till upp­komsten och utvecklingen av olika reumatiska sjukdomar. På sikt kan sådan kunskap leda till bättre diagnostiska metoder och behandlingar och därmed förbättra omhänder­tagandet och prognosen för dessa patient­grupper.

Beskrivning av vår forskning

En kvinnlig läkare undersöker en ung kvinnlig patients hand.

Gemensamt för de reumatiska sjukdomarna är att sjukdoms­manifesta­tionerna kan variera stort även inom samma diagnos. Vår forskning syftar bland annat till att identifiera risk­faktorer för de olika organ­manifesta­tionerna och de bakom­liggande mekanismer som bidrar till att vissa drabbas av svårare sjukdom än andra.

Vi studerar bland annat betydelsen av arvs­anlagen, hur dessa regleras och uttrycks i olika celler och vävnader, samt vilka proteiner i blodet som kan vara av betydelse för sjukdomsbilden. Med experi­mentella analyser studeras sjukdoms­modifierande mekanismer.

Våra huvudsakliga forsknings­områden är fokuserade på systemisk lupus erytema­tosus (SLE), Sjögrens sjukdom, Systemisk skleros samt ANCA-associerade vaskuliter. Mekanismerna bakom den ökade risken för lymfom hos patienter med vissa reumatiska sjukdomar undersöks ur flera aspekter. IgG4-relaterad sjukdom studeras avseende kliniska manifestationer och nya diagnostiska metoder.

Forskargruppen i reumatologi leds av professor Gunnel Nordmark. Seniorprofessor är Lars Rönnblom. Övriga seniora forskare är docenterna Dag Leonard, Maija-Leena Eloranta, Johanna Dahlqvist, Ann Knight och Eva Baecklund. Vidare består forskargruppen av disputerade forskare, post-doktorer, doktorander, studenter, bioinformatiker, forskningsingenjör och en forskningssköterska.

  • ANCA-associerade vaskuliter
  • Systemisk Lupus Erythematosus
  • Sjögrens sjukdom
  • Systemisk skleros
  • Lymfom vid reumatisk sjukdom
  • Psoriasisartrit
  • IgG4-relaterad sjukdom

Arvidsson G, Czarnewski P, Johansson A, Raine A, Imgenberg-Kreuz J, Nordlund J, Nordmark G, Syvänen AC. Multimodal Single-Cell Sequencing of B Cells in Primary Sjögren's Syndrome. Arthritis Rheumatol. 2024 Feb;76(2):255-267. doi: 10.1002/art.42683. Epub 2023 Dec 18.PMID: 37610265

Hedenstedt A, Reid S, Sayadi A, Eloranta ML, Skoglund E, Bolin K, Frodlund M, Lerang K, Jönsen A, Rantapää-Dahlqvist S, Bengtsson AA, Rudin A, Molberg Ø, Sjöwall C, Sandling JK, Leonard D. B cell polygenic risk scores associate with anti-dsDNA antibodies and nephritis in systemic lupus erythematosus. Lupus Sci Med. 2023 Oct;10(2):e000926. doi: 10.1136/lupus-2023-000926.PMID: 37844960

Ekman D, Sennblad B, Knight A, Karlsson Å, Rantapää-Dahlqvist S, Berglin E, Stegmayr B, Baslund B, Palm Ø, Haukeland H, Gunnarsson I, Bruchfeld A, Segelmark M, Ohlsson S, Mohammad AJ, Svärd A, Pullerits R, Herlitz H, Söderbergh A, Omdal R, Jonsson R, Rönnblom L, Eriksson P, Lindblad-Toh K, Dahlqvist J. Stratified genetic analysis reveals sex differences in MPO-ANCA-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford). 2023 Sep 1;62(9):3213-3218. doi: 10.1093/rheumatology/kead152.PMID: 37004177

Dahlqvist J, Ekman D, Sennblad B, Kozyrev SV, Nordin J, Karlsson Å, Meadows JRS, Hellbacher E, Rantapää-Dahlqvist S, Berglin E, Stegmayr B, Baslund B, Palm Ø, Haukeland H, Gunnarsson I, Bruchfeld A, Segelmark M, Ohlsson S, Mohammad AJ, Svärd A, Pullerits R, Herlitz H, Söderbergh A, Rosengren Pielberg G, Hultin Rosenberg L, Bianchi M, Murén E, Omdal R, Jonsson R, Eloranta ML, Rönnblom L, Söderkvist P, Knight A, Eriksson P, Lindblad-Toh K. Identification and functional characterization of a novel susceptibility locus for small vessel vasculitis with MPO-ANCA. Rheumatology (Oxford). 2022 Aug 3;61(8):3461-3470. doi: 10.1093/rheumatology/keab912.PMID: 34888651

Thorlacius GE, Hultin-Rosenberg L, Sandling JK, Bianchi M, Imgenberg-Kreuz J, Pucholt P, Theander E, Kvarnström M, Forsblad-d'Elia H, Bucher SM, Norheim KB, Johnsen SJA, Hammenfors D, Skarstein K, Jonsson MV, Baecklund E, Aqrawi LA, Jensen JL, Palm Ø, Morris AP; DISSECT consortium; the ImmunoArray consortium; Meadows JRS, Rantapää-Dahlqvist S, Mandl T, Eriksson P, Lind L, Omdal R, Jonsson R, Lindblad-Toh K, Rönnblom L, Wahren-Herlenius M, Nordmark G. Genetic and clinical basis for two distinct subtypes of primary Sjögren's syndrome. Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 1;60(2):837-848. doi: 10.1093/rheumatology/keaa367.PMID: 32889544

Reid S, Hagberg N, Sandling JK, Alexsson A, Pucholt P, Sjöwall C, Lerang K, Jönsen A, Gunnarsson I, Syvänen AC, Troldborg AM, Voss A, Bengtsson AA, Molberg Ø, Jacobsen S, Svenungsson E, Rönnblom L, Leonard D. Interaction between the STAT4 rs11889341(T) risk allele and smoking confers increased risk of myocardial infarction and nephritis in patients with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2021 Sep;80(9):1183-1189. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219727. Epub 2021 Mar 25.PMID: 3376689

Reid S, Alexsson A, Frodlund M, Morris D, Sandling JK, Bolin K, Svenungsson E, Jönsen A, Bengtsson C, Gunnarsson I, Illescas Rodriguez V, Bengtsson A, Arve S, Rantapää-Dahlqvist S, Eloranta ML, Syvänen AC, Sjöwall C, Vyse TJ, Rönnblom L, Leonard D. High genetic risk score is associated with early disease onset, damage accrual and decreased survival in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2020 Mar;79(3):363-369. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216227. Epub 2019 Dec 11.PMID: 31826855

Vasaitis L, Nordmark G, Theander E, Backlin C, Smedby KE, Askling J, Rönnblom L, Sundström C, Baecklund E. Population-based study of patients with primary Sjögren's syndrome and lymphoma: lymphoma subtypes, clinical characteristics, and gender differences. Scand J Rheumatol. 2020 May;49(3):225-232. doi: 10.1080/03009742.2019.1696403. Epub 2020 Mar 10.PMID: 32153241

Hellbacher E, Hjorton K, Backlin C, Enblad G, Sundström C, Baecklund E, Knight A. Malignant lymphoma in granulomatosis with polyangiitis: subtypes, clinical characteristics and prognosis. Acta Oncol. 2019 Nov;58(11):1655-1659. doi: 10.1080/0284186X.2019.1634833. Epub 2019 Aug 13.PMID: 31407922

Imgenberg-Kreuz J, Sandling JK, Almlöf JC, Nordlund J, Signér L, Norheim KB, Omdal R, Rönnblom L, Eloranta ML, Syvänen AC, Nordmark G. Genome-wide DNA methylation analysis in multiple tissues in primary Sjögren's syndrome reveals regulatory effects at interferon-induced genes. Ann Rheum Dis. 2016 Nov;75(11):2029-2036. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208659. Epub 2016 Feb 8.PMID: 26857698

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin