Vindkraftsprojektering

Förnybar energi blir mer och mer betydelsefull i den globala energiomställningen. Vindkraft är en av de energikällor som växer snabbast. Utvecklingen i den internationella vindkraftsindustrin går också fort, inom teknik, policy och acceptans. Därmed ökar efterfrågan på väl utbildad arbetskraft som kan initiera, leda och genomföra vindkraftsprojekt på ett framgångsrikt sätt. Uppsala universitet Campus Gotland i Visby är ledande inom tvärvetenskaplig utbildning i vindkraftsprojektering.

Ämnet vindkraftsprojektering erbjuder utbildning för dig som vill arbeta med planering och projektering av vindkraft inom myndigheter eller näringsliv, nationellt och/eller internationellt. Utbildningarna täcker ett brett spektrum av kunskapsområden som är användbara i arbetslivet som planering, miljö, teknik, energi, vindresurser, ekonomi och elnätsanslutning. Bland annat får du lära dig att beräkna vindkraftverks energiproduktion på en utvald plats samt att kommunicera vindkraftsfrågor med berörda. Utbildningar finns både på grund- och avancerad nivå.

På grundnivå ges ett stort antal fristående kurser på distans som kan kombineras till ett års studier, 60 hp, i Vindkraftsprojektering vilka avslutas med en större projektkurs. De kan även läsas som enstaka kurser. Varje kurs omfattar 7,5 hp vilket motsvarar ca tio veckors halvtidsstudier. Distansstudier möjliggör kompetensutveckling för dig som redan är i arbetslivet men kan även läsas på heltid. Studier på distans innebär flexibel utbildning det vill säga du läser på tider och plats som passar dig.

På avancerad nivå ges en ettårig och en tvååring internationell magisterutbildning på Campus Gotland. Utbildningen är tvärvetenskaplig och ges på engelska. Här förbereds du för ett yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning. Du kommer att möta lärare och forskare som aktivt verkar för en framgångsrik vindkraftsetablering. Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och för praktikplatser i industrin.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin