Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Studieplan, TBV2M

Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Period 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Termin 2

Period 3

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Period 4

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Period 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen:

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin