Masterprogram i fysik – Geofysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, GEOF

Kod
TFY2M
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Alternativ för studenter utan tidigare bakgrund i geofysik, t ex studenter som läst ett kandidatprogram i fysik eller ett kandidatprogram i geovetenskap med ett tillräckligt högt antal högskolepoäng i fysik och matematik:

Alternativ för studenter som läst geofysik kurser inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet:

1GV219 ges endast på svenska.

Övriga alternativ:

Kurserna 1FA252 och 1FA257 kan schemaläggas samtidigt, studenter förväntas inte läsa dem under samma period.

1TV445 ges endast på svenska.

Period 2

Alternativ för studenter utan tidigare bakgrund i geofysik, t ex studenter som läst ett kandidatprogram i fysik eller ett kandidatprogram i geovetenskap med ett tillräckligt högt antal högskolepoäng i fysik och matematik:

Alternativ för studenter som läst geofysik kurser inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet:

1GV219 ges endast på svenska.

Övriga alternativ:

1MP022 och 1MP024 är blockkurser som ges med 100% studietakt.

Termin 2

Period 3

Alternativ för studenter utan tidigare bakgrund i geofysik, t ex studenter som läst ett kandidatprogram i fysik eller ett kandidatprogram i geovetenskap med ett tillräckligt högt antal högskolepoäng i fysik och matematik:

Alternativ för studenter som läst geofysik kurser inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet:

Övriga alternativ:

Period 4

Från och med denna period kan studenter utan tidigare bakgrund i geofysik och studenter, som läst geofysik kurser inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet, läsa samma kurser.

Övriga alternativ:

Kursen 1GE038 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Övriga alternativ:

Period 2

Övriga alternativ:

Termin 4

Period 3

Period 4

Övriga kurser som kan läsas under valfri period:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin