Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Studieplan, TES2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TES2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen FÖ0381 Företagsekonomi ingår som obligatorisk kurs i programmet och kommer att schemaläggas i årskurs 4 fr.o.m. ht 2016. Kursen FÖ0381 Företagsekonomi kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (2FE025).

Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2013 eller senare ska läsa 1MA016 Flervariabelanalys, studenter som antagits tidigare läser 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TG312 är 1TE078. En av kurserna Teknik för förnybar energi och Modern fysik krävs för examen. Kurserna kan vara förkunskapskrav för vissa kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk.

Termin 7

Period 1

Period 2

1TE654 och 1TE035 krockar med varandra i schemat.

1TE029, FÖ0338 och 5LH2425 krockar med varandra i schemat.

1TE035, MX0112 och TE0005 krockar med varandra i schemat.

Termin 8

Period 3

Period 4

1TE078, 1TE654, 1FA412 och 1TV023 krockar med varandra i schemat.

1TE043 och 1GV334 krockar med varandra i schemat.

NA0120, 1RT495 och TN0288 krockar med varandra i schemat.

1TE043, 2FE030 och 1FA316 krockar med varandra i schemat.

Termin 9

Period 1

Period 2

1RT890, 1KB765 och 1TE213 krockar med varandra i schemat.

1KB765, 1TE065 och 1TE213 krockar med varandra i schemat.

1TE028 och 5LH242 krockar med varandra i schemat.

Termin 10

En av de två nedanstående kurserna: Examensarbete i energisystem är obligatorisk.

Entreprenörskolan i Uppsala. 60 hp, ej platsgaranti.

Tillvalskurser:

Period 1

Period 4

Kurser i valfri period.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin