Vesta – säker lagring och bearbetning av forskningsdata

Tilläggstjänsten Vesta – säker lagring och bearbetning av forskningsdata innebär att du får tillgång till säker lagring av känslig forskningsdata, samt en virtuell dator där du kan bearbeta och analysera dina data utan att de lämnar den säkra lagringen.

Tjänsten är lokaliserad i universitetets serverhallar och uppfyller KRT-värdet 332.

Tjänstens omfattning

 • Lagring på krypterade hårddiskar med replikering till sekundär serverhall.
 • En personlig virtuell dator med Windows 10 samt ett antal installerade
 • Programvaror för bearbetning och analys av data.
 • Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering.

Tjänsten lämpar sig för forskargrupper med forskningsdata som innehåller känsliga data, till exempel känsliga personuppgifter eller data som har höga sekretesskrav.

Hitta instruktioner och kom igång med Vesta här.

Läs mer om vilka olika lagringslösningar som erbjuds här.

Notera

Vesta kräver att du använder Multifaktorautentisering (MFA) för att identifiera dig. Instruktioner för hur du aktiverar MFA för ditt användarkonto finns här.

Priser för Vesta

Komponent

Priser

Abonnemang: Avgift per personlig virtuell dator

4 295 kr per år

Lagring: Kostnad för säker lagring

4 695 kr per terabyte och år

Minsta beställningsbar lagringsyta är 25 GB (c:a 120 kr per år).
Priserna för tjänsten justeras årligen

Beställning

 • Åtkomst till tjänsten beställs via beställningsformuläret nedan.
 • Vid behov av lagring för stora datamängder (mer än 10 TB), meddela detta i din beställning.

Leverans

 • Du får ett svarsmejl, normalt inom tre arbetsdagar om att du nu kan aktivera ditt konto i tjänstens självserviceportal.
 • I självserviceportalen anger du fakturareferens och projektkod, samt godkänner användarvillkoren. Läs användarvillkoren noga innan du godkänner dem.
 • Om du beställt åtkomst även åt en eller flera medarbetare behöver var och en själv gå in i självserviceportalen och ange samma uppgifter.
 • Du installerar själv appen för inloggning i din mobiltelefon.

Uppsägning

 • Uppsägning kan göras med en kalendermånads varsel genom att kontakta IT-support. Notera att lagrad data måste exporteras eller raderas innan tjänsten upphör.

Beställningsformulär – Ny användare i Vesta
Undrar du över något? Skicka in dina frågor till itsupport@uu.se. Ange dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad på annat sätt än via e-post, till exempel per telefon eller Zoom.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin